Intern kompetanseutvikling er ikke alltid tilstrekkelig for at selskapet skal kunne realisere sine strategiske mål. Det kan være få eller ingen interne kandidater til nøkkelroller. Bransjen kan også gjennomgå forstyrrende endringer som truer dagens kompetanseprofiler. Sammen med klient defineres fremtidige kritiske kompetanser og roller. Gjennom metodisk kartlegging bygger vi opp en ekstern Talent Pool. Skulle det oppstå et behov for rekruttering, vil vi kontakte, vurdere og kvalitetssikre prioriterte kandidater fra denne Talent Poolen, og forkorte rekrutteringsprosessen med flere uker.