Succession Planning er et verktøy for å utvikle medarbeidere og organisasjonen. Vi identifiserer potensiale, risiko og kompetansegap blant lederne i selskapet. Ut i fra dette kan det etableres en intern Talent Pool med klare utviklingsmål for den enkelte. Dersom en nøkkelmedarbeider forlater selskapet, enten frivillig eller ufrivillig, bør styret / adm. direktør / nærmeste leder ha en plan for å fylle gapet så fort som mulig. Finnes det en etterfølger internt eller er det behov for ekstern rekruttering?