Vi evaluerer hvor ledergruppen står i nåsituasjon og ønsket fremtidsbilde. En slik evaluering er spesielt nyttig ved omstillingsprosesser, fusjoner og fisjoner. Gjennom kartlegging av realkompetanse og personlige egenskaper vil vi avdekke muligheter og sårbarheter, både hos den enkelte og i teamet som helhet. Klienten vil motta en fullstendig GAP-analyse som inkluderer tiltaksforslag på individ og kollektivt nivå.