WWF Verdens naturfond, en av verdens største miljøorganisasjoner, jobber for å stanse ødeleggelse av verdens natur og økosystemer, og for å skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF er kunnskapsbasert og jobber målrettet for å skape løsninger på noen av verdens største utfordringer. Vi har stort fokus på betydningen av private givere som en viktig del av vårt inntektsgrunnlag.


WWF har store ambisjoner for vårt miljø- og naturvernarbeid, og det er mange utfordringer som trenger gode løsninger. Vi er inne i en spennende vekstfase, og ser etter en ambisiøs giveransvarlig som kan videreutvikle vårt inntektsarbeid innen privatmarkedet og jobbe målrettet for å utvikle vår giverbase.

Stillingen skal bidra til at WWF når sine strategiske mål med særlig ansvar for målene som inngår i markeds- og kommunikasjonsavdelingens ansvarsområde: Øke graden av frie midler gjennom å knytte til oss en større andel private givere.

Du vil jobbe tett med kommunikasjons- og presseteamet i WWF og du skal i samarbeid med næringslivsavdelingen sikre optimal leveranse på våre strategiske mål.

Du får ansvar for WWFs fundraisingsaktiviteter mot privatmarkedet og koordineringsansvar for rekrutteringsteamet i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Det er en forutsetning å ha inngående kjennskap til CRM i den hensikt å bruke verktøyet til å oppnå økt vekst. Stillingen vil ha budsjettansvar for forretningsområdet "privatmarkedet" og vil rapportere til marked- og kommunikasjonssjef.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • ansvar for å rekruttere nye givere til WWF
 • bistå marked- og kommunikasjonssjef i å bygge et sterkt rekrutteringsteam
 • videreutvikle WWFs fundraisingstrategi
 • utarbeide og gjennomføre konsepter og nye giverprodukter
 • ansvar for optimal bruk av WWFs investeringsplan mot givere
 • evaluere respons av kampanjer og CPO (Cost Per Order), som basis for videre utvikling på giversiden
 • igangsette tiltak for å øke Life Time Value (LTV) for WWFs faddere
 • formidle og rapportere innsikt i og resultater fra fundraisingskampanjer til avdelingen og organisasjonen for øvrig
 • videreutvikle kundeløp og utarbeide tilpassede kommunikasjonsplaner for ulike tjenester og kundesegmenter
 • i samarbeid med kanal- og produkteiere planlegge, koordinere og følge opp vår kundedialog for økt konvertering, lojalitet og oppsalgsmuligheter
   

Vår organisasjon har et høyt faglig nivå. Vi trenger medarbeidere med både kunnskap og formidlingsevne for å nå våre mål. Det er en fordel at du har et engasjement for natur og miljø, og kjennskap til WWFs arbeid. Utover det så er du en person med:

 • kommersiell teft og forretningsforståelse balansert med stor respekt for målgruppen vi kommuniserer med
 • strukturert og nøyaktig med tanke på faktiske data, men kreativ og løsningsorientert når du skaper god kommunikasjon og spennende tilbud
 • sterke analytiske egenskaper
 • selvstendig og målrettet
 • evne til å skape gode relasjoner og samarbeide godt på tvers av team og avdelinger
 • god teknologi- og systemforståelse og innsikt i digitale kanaler
   

I tillegg ser vi for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning (innen økonomi, markedsføring e.l.)
 • minimum 5 års erfaring fra fundraising/innsamlingsarbeid er ønskelig, spesielt i digitale kanaler
 • erfaring med operativt analysearbeid, effektmålinger og markedsundersøkelser
 • erfaring fra organisasjonsarbeid en fordel
 • svært gode kommunikasjonsferdigheter (muntlig og skriftlig) på norsk og engelsk .
 • god kjennskap til CRM-systemer og god IT-forståelse
   

Stillingen er en fast stilling. Vi kan tilby en viktig og meningsfylt jobb i et kompetent, engasjerende og hyggelig fagmiljø i en internasjonal atmosfære. Du vil jobbe sammen med ca. 50 engasjerte og dyktige kollegaer på en arbeidsplass preget av en åpen og uformell tone. I tillegg får du 6000 av verdens dyktigste miljøvernere som kollegaer i 100 land.

Vi holder til i trivelige lokaler i Oslo sentrum. Fleksibel arbeidstid og trygge rammer er en selvfølge på en familievennlig arbeidsplass. Vi legger til rette for faglig og personlig utvikling innenfor de rammene vi har som miljøorganisasjon, og kan tilby lunsjordning og fleksibel bruk av hjemmekontor.

For ytterligere informasjon ta kontakt med rekrutterende leder i WWF Ina Toften på tlf. 959 05 947, eller Ole Petter Melleby i ISCO Group på tlf. +47 22 06 87 00.

Kortfattet søknad og CV registreres snarest og senest innen 20. januar 2019.


Giveransvarlig privatmarkedet

WWF Verdens naturfond

20. januar 2019

WWF:
Ina Toften, tlf. +47 959 05 947

ISCO Group:
Ole Petter Melleby, tlf. +47 22 06 87 00


+47 22 06 87 00