Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Administrativ støtte har ansvar for de sentraliserte lønns-, økonomi-, innkjøps- og arkivtjenestene som leveres til UiOs enheter. Avdelingen har ansvar for forvaltning av regelverk, iverksetting av eksterne krav samt system- og prosessutvikling innen tjenesteområdene. I tillegg bistår avdelingen UiO-ledelsen i overordnet styring og utvikling på disse områdene.

Ønsker du å bidra til videre utvikling av UiO?


Avdeling for administrativ støtte har ansvar for drift og utvikling av gjennomgående prosesser innenfor lønn, økonomi/regnskap, innkjøp, applikasjonsforvaltning og elektronisk saksbehandling.

Direktør for Administrativ støtte leder avdelingens seks seksjoner med til sammen 100 ansatte og inngår i universitetsdirektørens ledergruppe.

Hovedoppgaver

 • utvikle og standardisere gjennomgående prosesser innenfor ansvarsområdet
 • utnytte moderne teknologi med fokus på digitalisering og prosessoptimalisering
 • videreutvikle avdelingens kompetanse og brukerorientering
 • systemeierskap for lønnssystem, økonomisystem og sak-/arkivsystem
 • fag-, personal- og budsjettansvar for egen avdeling
   

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring fra ledelse av endring og omstilling i større komplekse virksomheter
 • erfaring med digitalisering og prosessoptimalisering
 • god kjennskap til relevante fagområder
 • det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende lederrolle
   

Personlige egenskaper

 • utviklingsorientert og tydelig leder med god gjennomføringskraft
 • samarbeidsorientert
 • gode kommunikasjonsferdigheter
   

Vi tilbyr

 • et hyggelig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • lønn i stillingskode 1060 avdelingsdirektør innenfor lønnsspenn kr 850 000 – 1 050 000, avhengig av kompetanse og erfaring
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden


Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig kontakt med Geir Fottland eller Beate Ottem Svanes på tlf. 22 06 87 00 eller post@iscogroup.no. Vennligst registrer søknad og CV via jobbnorge.no snarest og senest innen 8. februar 2019.


Direktør Administrativ støtte

Universitetet i Oslo

8. februar 2019

Geir Fottland
Beate Ottem Svanes


+47 22 06 87 00