Torvbyen er Østfolds ledende kjøpesenter og omsatte i 2018 for 1005 MNOK. Senteret ligger midt i hjertet av Fredrikstad sentrum og har med sine 80 butikker et stort utvalg innen shopping, spesialforretninger og tjenester. Som det eneste senteret fra Østfold, var Torbyen på listen over Norges beste kjøpesentre i 2017. Torvbyen eies i fellesskap av Citycon og Aberdeen Standard Investments.

Torvbyen utgjør en viktig del av Fredrikstad sentrum, og bidrar sterkt i arbeidet med et levende sentrumsmiljø. Navnet er en solid merkevare i området, og senteret er med sin plassering i hjertet av Fredrikstad lett tilgjengelig med både buss, tog og bil fra de store innfartsårene.

Senterleder er ansvarlig for daglig drift skal bidra til positiv besøk- og omsetningsutvikling. I en bransje preget av høy endringstakt skal du skape en senterkultur der gode kundeopplevelser står sentralt. Du vil være en synlig ambassadør for Torvbyen, og skal bidra aktivt til å styrke renommé og relasjoner blant Østfolds beboere, næringsliv, lokale myndigheter og media.

Senterleder har det overordnede ansvaret for senterdriftens arbeid, økonomi, markedsføring og utvikling, samt personalansvar for 3 egne ansatte i selskapet. Stillingen rapporterer til styret i Torvbyen Drift AS, ledet av kommersiell direktør i Citycon.


Arbeidsoppgaver

 • daglig administrasjon av kjøpesenteret; overvåke aktiviteten og indentifisere og initiere tiltak for å utvikle senteret og dets daglige drift
 • videreutvikle senteret, sikre høy kundetrafikk og kundetilfredshet
 • utarbeide markedsplan og kampanjer sammen med markedskoordinator
 • være kontaktpunkt for leietakere, lede butikkleder- og markedsrådsmøter
 • bidra aktivt til å styrke renommé og relasjoner blant Østfolds beboere, næringsliv, lokale myndigheter og media
 • fremskaffe tallgrunnlag og bidra til budsjettplanlegging for senteret
 • ansvar for oppfølging av teknisk drift, oppgraderinger og vedlikehold sammen med det tekniske teamet
 • månedlig rapportering av nøkkeltall og oppdateringer til eiere


Erfaring

 • erfaring fra kjededrift, drift av kjøpesenter eller annen relevant erfaring
 • «kremmer» med gode resultater fra salg og markedsføring
 • solid og helhetlig økonomi- og forretningsforståelse
 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra å håndtere mange stakeholders, godt vant med å samarbeide, kommunisere og forhandle
 • kompetanse og «drive» til å markedsføre senteret, og å være synlig som dets ansikt utad
 • gode norsk- og engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • gode IT-ferdigheter


Personlige egenskaper

 • initiativrik, motiverende med evne til å skape entusiasme
 • handlekraftig og løsningsorientert
 • genuint opptatt av kunde- og leietakertilfredshet
 • strukturert, klarer å ha mange baller i luften samtidig og prioriteter godt
 • relasjonsbygger, evner å skape tillit blant kollegaer og samarbeidspartnere
 • fleksibel og tilpasningsdyktig, håndterer utfordringer når de oppstår

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Joachim Guslund eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Registrer søknad og CV snarest og senest innen 24. november.


Senterleder Torvbyen

Torvbyen

24. november 2019

Ole Petter Melleby
Joachim Guslund


+47 22 06 87 00

Torvbyen