Sykehuspartner HF skal være en partner for helsetjenester i utvikling.


Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i Helse Sør-Øst innen IKT-, økonomi-, HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket
Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80 000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.

Sykehuspartner HF hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner. Sykehuspartner HF har ca.1 500 medarbeidere og har ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.Sykehuspartner HF gjennomfører for tiden spennende endringsprosesser. Sykehuspartner HF skal foreta en omfattende modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen, og skal øke vår leveransekraft.

Vår nye kommunikasjonssjef skal bidra til samordning og videreutvikling av Sykehuspartner HFs samlede kommunikasjonsarbeid overfor våre kunder, internt i virksomheten og ut mot samfunnet for øvrig.

Stillingen innebærer tett samarbeid med administrerende direktør og øvrige direktører og ledere i Sykehuspartner HF. Stillingen innebærer også tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og andre helseforetak i regionen. Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stabsområde Virksomhetsstyring og kommunikasjonssjef er observatør i toppledergruppen. Kommunikasjonssjef får lederansvar for tre medarbeidere i tillegg til et faglig og koordinerende ansvar for medarbeidere innen ulike prosjekter og programmer.   

Arbeidsoppgaver

 • lede, motivere og utvikle kommunikasjonsavdelingen og -ressurser som et team
 • lede og videreutvikle helseforetakets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • støtte administrerende direktør og andre ledere med kommunikasjons- og medierådgivning
 • initiere, planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak internt og eksternt
 • styrke samarbeidet med andre aktører i helseregionen og -sektorenUtdanning og erfaring

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • ledererfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse organisasjoner
 • erfaring med bruk av digitale kanaler og kommunikasjon om store prosjekter og programmer
 • relevant erfaring fra internkommunikasjon og kundedialog
 • erfaring fra mediehåndtering, omdømmebygging og krisehåndtering
 • erfaring fra endringsprosesser og -ledelse


Personlige kvalifikasjoner

 • evne til å sette retning og omsette strategier til handling
 • svært gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • helhetstenkende og tverrfaglig orientert
 • selvstendig, moden og trygg med stor gjennomføringskraft
 • evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnereInteresserte kan før søknadsfristen ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Geir Fottland eller Joachim Guslund i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00 eller pr.
post@iscogroup.no. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF Gro Jære, tlf. 995 89 679, og direktør for Virksomhetsstyring Linda O. Løvaas kan også kontaktes, tlf. 480 03 283.

Vennligst registrer din søknad og CV snarest og senest innen 30. april 2019 på iscogroup.no.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten, jf. offentlighetslovens §25. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren i så fall bli varslet om dette.

Vi holder stengt påskeuken. Henvendelser vil bli besvart så snart vi er tilbake 23. april.


Kommunikasjonssjef

Sykehuspartner

30. april 2019

Geir Fottland


+47 22 06 87 00

Sykehuspartner