Securmark er et internasjonalt system for sikkerhetsmerking. Securmark Scandinavia AS ble stiftet i 1988 og fra 2010 har Redningsselskapet vært eier av selskapet. Virksomheten omfatter en organisasjon med et godt utbygget markedsapparat, og et stort nett av forhandlere i Norge og Sverige for sikkerhetsmerking av båt og utenbordsmotor. Selskapet er lokalisert i Arendal og har syv ansatte i Norge og fire ansatte i Sverige. Vi arbeider for stadig å utvikle nye produkter og nye markeder, og det er mange spennende utviklingsmuligheter i samarbeid med Redningsselskapet.

Les mer på www.securmark.no.

 

Vi søker ny daglig leder som skal lede selskapet videre med et særlig fokus på salg og markedsaktiviteter, herunder produktutvikling, teknologiutvikling og nye markeder. Forretningsutviklingen i Securmark skjer i tett samarbeid med Redningsselskapet. Du får dermed en sentral rolle i konsernets videre utvikling.

Du er en energisk relasjonsbygger, gjerne med kjennskap til forsikringsbransjen og båtbransjen. Våre dyktige ansatte ønsker en samlende leder som sikrer et fortsatt godt arbeidsmiljø preget av tillit. Vi tilbyr en jobb med stor variasjon og gode påvirkningsmuligheter i et hyggelig miljø.

Registrer din CV og kortfattet søknad på iscogroup.no.

Grunnet ferieavvikling i juli vil nye henvendelser først bli besvart i august. Vi takker for tålmodigheten og benytter anledningen til å ønske deg en riktig fin sommer.
ISCO Group


Daglig leder Securmark

Securmark

31. august 2019

Ole Petter Melleby


+47 22 06 87 00