Securitas er markedsleder innen sikkerhet, og kombinerer mennesker, teknologi og kunnskap på en måte som også i fremtiden skal sørge for de beste sikkerhetsløsningene i markedet. Globalt har Securitas over 345 000 ansatte i 58 land. I Norge er vi 6 000 ansatte, omsetter for 2,5 milliarder kroner, har avdelingskontorer over hele landet og er til stede på 44 lufthavner og 6 heliporter.

 

CTO skal styrke Securitas’ kommersielle posisjon, sikre gode kundeleveranser, etablere god struktur og organisering av egen divisjon.

CTO blir en sentral del av selskapets ledergruppe og får ansvar for teknisk divisjon som i dag består av 7 avdelinger med ca. 200 ansatte. Divisjonen har ansvar for tekniske prosjektleveranser til kunder, teknisk drift og installasjon og Securitas operasjonssentral (SOC) som overvåker alarmer og hendelser. Kompetansen i divisjonen favner et bredt spekter av ulike roller og fagmiljøer, inkludert teknikere, vektere, operatører og tekniske selgere. Deler av divisjonen kom inn gjennom et oppkjøp i 2016, og det er behov for å videreføre arbeidet med å bygge en felles organisasjonskultur.

Securitas er markedsleder innen sikkerhet, og kombinerer mennesker, teknologi og kunnskap for å levere hele spekteret av sikkerhetstjenester og -løsninger. Selskapet samarbeider tett med kunder, produsenter og partnere for å utvikle fremtidsrettede løsninger. Det vil si å utnytte potensialet i ny og eksisterende teknologi – fra bruk av varmesøkende kameraer, droner og fjernstyring, til prediktiv kriminalitets-analyse basert på «big data».

CTO vil jobbe med kunder for å forstå deres sikkerhetsbehov, og vil delta i Securitas‘ internasjonale CTO-nettverk og innovasjonsmiljø for å utvikle og pilotere nye teknologiske løsninger for det norske markedet.


Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 

 • personal- og resultatansvar for teknisk divisjon
 • sikre gode tekniske prosjektleveranser internt og eksternt
 • bidra til å utforme strategi for økt salg av teknologibaserte løsninger
 • relasjonsbygging med strategiske kunder og samarbeidspartnere
 • sørge for god struktur og riktig organisering i teknisk divisjon
 • sørge for at roller, ansvarsområder og arbeidsoppgaver i teknisk divisjon er klart definert
 • lede, støtte, motivere og utvikle ledere og medarbeidere i divisjonen
 • automatisere og effektivisere prosesser
 • videreutvikle en god kultur i divisjonen preget av eierskap, samhandling og lyst til å spille hverandre gode
 • bidra til å utvikle og utnytte nye teknologiske løsninger
 • overvåke og analysere trender og utvikling innen sikkerhetsteknologi-feltet

Ønsket kompetanse:

 • ledererfaring fra større og komplekse virksomheter, gjerne matriseorganisert
 • erfaring fra å lede andre ledere og inngående forståelse for endringsledelse og hvordan etablere struktur og bygge kultur
 • høyere utdanning, gjerne innen tekniske fag
 • solid teknologisk forståelse og innsikt
 • operativ erfaring fra ledelse av større komplekse prosjektleveranser
 • noe sikkerhetsfaglig erfaring og forståelse er en fordel
 • god til å bygge relasjoner internt og eksternt, evne til å forstå andres motivasjon og interesser
 • god kommersiell forståelse, med evne til å tenke helhetlig og langsiktig
 • jordnær, åpen og ærlig 


Vi kan tilby:

 • en bransje preget av rask teknologisk utvikling og økende digitalisering
 • stilling i et globalt selskap med markedsledende posisjon og et samfunnsnyttig oppdrag
 • plass i selskapets strategiske ledergruppe
 • rolle med betydelig mandat og stort handlingsrom til å forme og utvikle divisjonen
 • kontor i nye og moderne lokaler på Hasle


For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med Joachim Guslund eller Ragnar Røkke i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres snarest og senest innen 26. mars 2019.


Chief Technology Officer

Securitas

26. mars 2019

Ragnar Røkke

Joachim Guslund


+47 22 06 87 00

Securitas