SAS, Skandinavias ledende flyselskap, flyr hvert år over 30 millioner reisende til, fra og mellom Skandinavia. Vi kobler våre tre knutepunkter – København, Oslo og Stockholm – med 125 destinasjoner i Europa, USA og Asia.

Inspirert av vår skandinaviske arv og bærekraftige verdier skal SAS innen 2030 redusere det totale CO2 utslippet med 25 prosent og fly med biodrivstoff tilsvarende det samlede forbruket av SAS´ skandinaviske innenrikstrafikk.

I tillegg til flyvirksomheten tilbyr SAS ground handling, teknisk vedlikehold og frakttjenester. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og sammen med partnerselskaper tilbys nesten 19 000 daglige avganger til mer enn 1 300 destinasjoner over hele verden.

SAS er en sentral samfunnsaktør med stor samfunnsinteresse. Head of Media Relations vil ha en sentral rolle i å posisjonere SAS gjennom ansvaret for medierelasjoner og daglig pressekontakt, proaktiv PR og krisekommunikasjon. Du vil også med støtte fra Investor Relations utøve finansiell kommunikasjon, og bidra med regelmessig budskaps- og medietrening på selskapets talspersoner.

Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektøren i Stockholm, og er en del av den globale kommunikasjonsavdelingen.

 

Sentrale oppgaver:

 • sikre etterlevelse og gjennomføring av SAS sin til enhver tid gjeldende kommunikasjonsstrategi
 • profilere SAS sin posisjon som det mest foretrukne flyselskap i Skandinavia
 • holde en løpende dialog med journalister og media for å bygge langsiktig tillit og relasjon
 • delta aktivt i selskapets kriseberedskap og kommunikasjon, og være en viktig talsperson i potensielt krevende saker og temaer
 • være en aktiv formidler av SAS sin ambisiøse satsing innen bærekraft og miljø
 • inngå i den skandinaviske pressevakt-/beredskapsordningen
 • lage relevant budskap og innhold tilpasset SAS’ ulike kommunikasjonskanaler 


Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning innen journalistikk eller kommunikasjon
 • bred erfaring med kommunikasjonsfaglig og redaksjonelt arbeid
 • god medieinnsikt, og interesse for samfunnsliv og politikk
 • sterk på kommunikasjon og storytelling, både muntlig og skriftlig
 • selvstendig og robust

 
Dette er jobben for deg som har erfaring med å jobbe i komplekse organisasjoner, gjerne med internasjonalt tilsnitt. Du må være trygg i rollen som formidler, og evne å håndtere kompliserte utfordringer.

Arbeidssted vil være på Lysaker, men stor grad av mobilitet og reising må påregnes.   

For mer informasjon ta kontakt med Freja Landewall eller Thomas Magnus i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrert CV og søknad snarest og senest innen 23. september.


Head of Media & Press Relations

SAS

23. september 2019

Thomas Magnus
Freja Landewall


+47 22 06 87 00

SAS