Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som teller 1500 redningskvinner og redningsmenn - med formål å redde liv, berge verdier og drive forebyggende arbeid. Visjonen er: Ingen skal drukne. Redningsselskapet har litt over 300 ansatte, 51 operative redningsskøyter, 4 ambulansebåter, 5 regionskontorer og hovedkontor i Oslo. Fra etableringen i 1891, har våre redningsmenn reddet rundt 6400 menneskeliv og assistert mer enn en halv million mennesker.


Vår nåværende regionleder ønsker nye utfordringer og går over i en nasjonalt rettet stilling, og vi søker hans etterfølger.


Vi trenger dyktige ledere for å nå våre mål. Tar du utfordringen?


Redningsselskapet har ambisiøse mål. Vi ønsker å styrke vår tilstedeværelse i beredskapen og øke vår synlighet. Medlemstallet og inntektene skal betydelig opp, samtidig som vi skal rekruttere flere frivillige.

Sentrale oppgaver:

  • være Redningsselskapets ansikt utad i regionen, både internt og eksternt.
  • lede regionkontoret i Tromsø, og de underliggende distriktskontorene i Bodø og Hammerfest.
  • eie, utvikle og gjennomføre de forebyggende aktivitetene, og bidra til videreutvikling av vårt frivillige apparat i regionen.
  • lede arbeidet med samfunnskontakt i regionen.
  • videreutvikling av RS regionalt, i henhold til vedtatt strategi.
  • sikre samhandling på tvers av regioner og hovedkontor.


Vi søker en leder med kunnskap om frivillighetsarbeid og erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid.  Du har erfaring fra endrings- og prosjektledelse, har ledet mindre strategiprosjekter og har ledet ledere.

Du er selvdreven og trives med å engasjere og motivere andre. Du har interesse for båt- og sjøliv. Du er resultatorientert, samfunnsengasjert og du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du fremstår med naturlig autoritet og har god gjennomslagskraft. Du er flink til å se mennesker og muligheter og utnytte de ressursene du har tilgjengelig. 

Du vil få en variert hverdag med stor grad av frihet til å skape engasjement rundt Redningsselskapet i region nord. Stillingen inngår i utvidet ledergruppe og rapporterer til generalsekretær.


For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. +47 918 33 000. Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 20. januar 2019.


Regionleder nord

Redningsselskapet

20. januar 2019

Beate Ottem Svanes


+47 918 33 000

Redningsselskapet