Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som teller 1500 redningskvinner og redningsmenn - med formål å redde liv, berge verdier og drive forebyggende arbeid. Visjonen er: Ingen skal drukne. Redningsselskapet har litt over 300 ansatte, 51 operative redningsskøyter, 4 ambulansebåter, 5 regionskontorer og hovedkontor i Oslo. Fra etableringen i 1891, har våre redningsmenn reddet rundt 6400 menneskeliv og assistert mer enn en halv million mennesker.


Redningsselskapet har ambisiøse mål. Ett av de klareste målene de kommende årene er å standardisere interne prosesser i hele organisasjonen. For å kunne redde flere liv i fremtiden, må vi være sikre på at vi bruker våre begrensede ressurser på å gjennomføre forretningskritiske oppgaver på best mulig måte. Standardisering av interne prosesser vil derfor bidra til enklere koordinering og bedre kvalitet av de oppgavene som skal gjøres.

Vi søker en person med erfaring og verktøykasse innen prosessoptimalisering, som også kan være en viktig ressurs innen virksomhets- og prosjektstyring i RS.


Sentrale oppgaver:

  • sikre fremdrift, kvalitetssikre og være pådriver for å kartlegge og optimalisere interne prosesser (innen økonomi, opplæring, forebyggende aktiviteter, innsamling, kommunikasjon og andre forretningsområder).
  • være støttespiller til prosesseiere på tvers av organisasjonen og sikre gevinstrealisering ved standardisering og optimalisering av interne prosesser.
  • være eier av prosessoptimaliseringsverktøyet internt.
  • bidra som ressurs i arbeidet med strategisk virksomhetsstyring, herunder følge opp avdelingsledere på finansielle og ikke-finansielle mål og prognoser.
  • være prosjektleder for interne forbedringsinitiativer innen prosessoptimalisering, digitalisering og andre forretningskritiske prosjekter.

 

Hva vi ser etter i en god kandidat:

  • du har noen års erfaring fra konsulentbransjen eller større virksomheter innen endrings- og prosjektledelse.
  • du har god kommersiell forståelse, tørr å utfordre etablerte måter å gjennomføre arbeid på, og har gode kommunikasjonsevner som får med deg andre på endringer.
  • du trives med å ha en variert hverdag, med stor grad av frihet til å forme dine arbeidsoppgaver, og er motivert til å skape internt engasjement rundt ditt ansvarsområde.
  • du kan kjenne deg igjen i våre verdier: Profesjonell, Kundeorientert, Inspirerende, Til stede, Modig.

 

Vårt team:

Du blir en del av økonomiavdelingen som blant annet har ansvar for strategi og virksomhetsstyring, IT og digitalisering. Stillingen inngår i seksjon virksomhetsstyring og rapporterer til lederen av denne seksjonen.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Erik Vaag i ISCO Group, tlf. 95 83 02 03. Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 20. januar 2019.


Prosjektleder virksomhetsstyring

Redningsselskapet

20. januar 2019

Erik Vaag


+47 95 83 02 03

Redningsselskapet