Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark og kjedene Flisekompaniet og Montér. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har mer enn 179 000 medarbeidere i 67 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Som Supply Chain Manager skal du eie og styre inngående varestrøm og innkjøp. Du skal lede og videreutvikle avdelingen, spille en sentral rolle i digitaliserings- og optimaliseringsløp og sørge for at avdelingen er et effektivt og viktig bindeledd i virksomhetens komplekse verdikjede. Stillingen rapporterer til konserndirektør logistikk og inngår i logistikkavdelingens ledergruppe.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for prognoser og planleggingsaktiviteter relatert til inngående vareflyt og forsyning. Kontinuerlig forbedring av eksisterende varestrømmer.
 • Overordnet ansvar for operativt innkjøp og avrop. Utvikling av innkjøpsprosesser, bestillings- og innkjøpsrutiner.
 • Personalansvar for 24 ansatte. Sikre at enheten har rett kompetanse.  Tett oppfølging og coaching av medarbeidere.
 • Kontinuerlig arbeide for å heve den innkjøpsfaglige kompetansen slik at produktiviteten og effektiviteten økes.
 • Sørge for at avdelingens mål oppnås (turnover, ukurans, sortimentslojalitet, servicegrad / varetilgjengelighet).
 • Ansvar for egen funksjons budsjett.
 • Implementere et nytt vareforsynings-/innkjøpssystem.
 • Etablere gode samarbeidsrutiner med kategori, salg og øvrige funksjoner innenfor logistikk. Sikre at kategoriplanene implementeres og arbeide aktivt for å sikre avtalelojalitet og god oppfølging av kontraktene i tett samarbeid med kategori.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på minimum Bachelor-nivå.  
 • Bred operasjonell innkjøpserfaring med dokumenterbare resultater fra virksomheter med komplekse verdikjeder, fortrinnsvis fra grossist, detaljist eller byggevirksomhet.
 • Dokumentert ledererfaring i form av både personal- og budsjettansvar.
 • Erfaring fra en matriseorganisasjon er ønskelig.
 • Må beherske relevante IT-verktøy godt samt raskt kunne sette seg inn i interne rapporter og analyser. Generell sterk teknologisk innsikt.
 • God forretningsmessig og økonomisk forståelse – evner å se hvordan effektiv verdikjedestyring kan bidra til å realisere forretningsmål.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper:

 • Involverende og inkluderende, god lag- og relasjonsbygger.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Strukturert, profesjonell og ryddig i alle forhold. Gode planleggings- og organiseringsevner.  
 • Resultatorientert, gjennomføringssterk og engasjert.
 • Tilpasningsdyktig, pragmatisk og robust.
 • Jordnær og usnobbete lagspiller som kan identifisere seg med og etterleve verdiene til Optimera: «Offensive, Profesjonelle, Personlige».

 

Grunnet sommerferie, kan det ta lang tid før søknadene besvares. Det vil bli invitert til intervjuer medio august.

For mer informasjon, ta kontakt med Yannis Nakopoulos eller Freja Landewald på tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 10. august.

Grunnet ferieavvikling i juli vil nye henvendelser først bli besvart i august. Vi takker for tålmodigheten og benytter anledningen til å ønske deg en riktig fin sommer.
ISCO Group


Supply Chain Manager

Optimera

Ioannis Nakopoulos

Freja Landewall


+47 22 06 87 00

Optimera