Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark og kjedene Byggi, Flisekompaniet og Montér. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har mer enn 179 000 medarbeidere i 67 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Som daglig leder skal du sørge for effektiv ledelse og kostnadseffektiv drift for Optimeras produksjonsanlegg i Hamar. Du skal bygge team og utvikle en sterk driftsorganisasjon i et nytt og topp moderne produksjonsanlegg på rundt 9000 kvadratmeter som er strategisk posisjonert for å betjene markedet fra Oslo til Trondheim. Optimera Byggsystemer opplever sterk etterspørsel, og du skal være med i et digitaliserings-, standardiserings- og effektiviseringsløp som gir maksimal utnyttelse av materialer, kortere byggetid og minimerer avfall på byggeplass. Stillingen rapporterer til driftsdirektør i Optimera Byggsystemer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • ansvar for produksjon og optimal drift, herunder:
  • produktivitet, evaluering og forbedring av produksjonsprosesser
  • ordreinngang/forecasting og optimalisering av produksjonskapasitet
  • effektiviseringsprosesser
  • HMS og kvalitet, avvikshåndtering
 • resultatansvar for enheten:
  • budsjettering/økonomi/lønnsomhet
  • oppfølging og rapportering av KPIer
 • personansvar for 40 - 60 ansatte. Sikre at enheten til enhver tid har rett bemanning og rett kompetanse. Tett oppfølging og coaching av medarbeidere slik at mål oppnås.
 • tett samarbeid med andre enheter i Optimera Byggsystemer, driftsdirektør og kunder for å optimalisere produksjonsplaner.

 
Kvalifikasjoner:

 • høyere teknisk utdanning er ønskelig. Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • dokumenterbare resultater innen drifts/produksjonsledelse enten fra industriell produksjon eller fra byggevirksomhet. Erfaring fra organisasjoner som leverer «på ordre» er en fordel.
 • dokumentert ledererfaring i form av både personal- og budsjettansvar.
 • erfaring med forbedringsprosesser, herunder Lean, er ønskelig.  
 • god forretningsmessig og økonomisk forståelse – evner å se hvordan effektiv produksjon kan bidra til å realisere forretningsmål.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og gjerne også engelsk.

  
Personlige egenskaper:

 • involverende og inkluderende, god lag- og relasjonsbygger.
 • strukturert, profesjonell og ryddig i alle forhold. Gode planleggings- og organiseringsevner.  
 • resultatorientert, gjennomføringssterk og engasjert.
 • tilpasningsdyktig, pragmatisk og robust.
 • jordnær og usnobbete lagspiller som kan identifisere seg med og etterleve verdiene til Optimera: «Offensive, Profesjonelle, Personlige».


For mer informasjon ta kontakt med Yannis Nakopoulos eller Ole Petter Melleby på tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 22. august 2019.

Grunnet ferieavvikling i juli vil nye henvendelser først bli besvart i august. Vi takker for tålmodigheten og benytter anledningen til å ønske deg en riktig fin sommer.
ISCO Group

 


Daglig leder byggsystemer Hamar

Optimera

Ioannis Nakopoulos

Ole Petter Melleby


+47 22 06 87 00

Optimera