NOAH er Nordens ledende aktør innen mottak og sluttbehandling av uorganisk farlig avfall. Selskapet har deponi og prosessanlegg på Langøya med en årlig konsesjonsgrense på en million tonn og en gjenværende deponikapasitet på rundt 4,5 millioner m3. NOAH har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer uorganiske miljøgifter, med unntak av medisinsk og eksplosivt avfall. Selskapet har om lag 80 faste ansatte fordelt på ulike drifts- og kontorsteder, og besitter en betydelig fagkompetanse innen miljøspørsmål og avfallsbehandling.


Ansvars og arbeidsområde

Stillingen rapporterer til kommersiell direktør, og skal være en ressurs inn mot denne og salgssjefer. Avdelingen har utarbeidet en tydelig strategi overfor nøkkel- og partnerkunder i de respektive marked, og de enkelte salgssjefer har ansvaret for å følge opp dette i tråd med individuelle og kollektive resultatmål. Markedsanalytiker vil være en viktig støttespiller for disse i arbeidet med å sikre og tilrettelegge underlag for relevant kunde- og markedsarbeid. Markedsanalytiker skal analysere markedsomgivelsene for å identifisere vekstmuligheter innenfor og utenfor eksisterende marked, kunne utvikle forretningsstrategier, samt drive kommersielle prosjekter. Vi søker etter en person som aktivt vil bidra til å sikre selskapets kommersielle posisjon innenfor eksisterende og nye produkt- og tjenesteområder.

Funksjonen dekker følgende sentrale
oppgaver og arbeidsområder:

 • systematisere innhenting av data og utarbeide analyser av segmenter, kunder og marked
 • sikre høyt analytisk kvalitetsnivå og bearbeide underlag for relevant markedsarbeid
 • utarbeide metodikk for salgsprosesser og anbudsprosesser – «pre-sales»
 • utarbeide salgsstrategier og markedsplaner
 • innhente, dele, og anvende tilbakemeldinger fra kundebesøk
 • være en proaktiv støtte i salg- og markedsstrategisk arbeid
 • definere og lede kommersielle prosjekter i tett samarbeid med ledelsen i avdelingen
 • følge opp aktiviteter og prosjekter
 • oppdatere og videreutvikle kontrakter og avtaler


Annet:

 • påse at relevante offentlige lover, forskrifter og krav i tillatelser som berører eget ansvarsområde forstås og etterleves
 • påse at gjeldende prosedyrer og retningslinjer som berører eget ansvarsområde etterleves
 • bidra til å videreutvikle rutiner innenfor eget arbeidsfelt
 • andre oppgaver beskrevet i Kvalitetssystemet eller pålagt av overordnede
 • vedlikeholde og videreutvikle nødvendig kompetanse innenfor eget arbeidsområde

 

Profil:

Ønskede kvalifikasjoner er høyere relevant utdannelse og tre til fem års erfaring fra analysearbeid. Kandidaten har kjennskap til verktøy for analysearbeid, økonomistyringssystem og CRM-program. Det vil være viktig å ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og det er en fordel om kandidaten har jobbet B2B tidligere.

Vi ser etter en som er strukturert og nøyaktig, og som trives med å jobbe med tall og analyse. Gjennom tidligere stillinger har kandidaten vist at han/hun er kundeorientert og har god forretningsforståelse. Kandidaten er selvstendig og komfortabel med å være pro-aktiv og ta ledelsen i aktiviteter og interne prosjekter. Samtidig ønsker vi en lagspiller som passer inn i et team som har fokus på trivsel, godt humør, og takhøyde.

Særskilte kompetansekrav:

 • MSc innenfor marked, økonomi, finans, industriell økonomi eller andre relevante fagområder
 • erfaring fra analysearbeid i B2B
 • prosjektledererfaring fra relevant arbeidsfelt, f.eks. som konsulent

 

Søknad og CV registreres senest innen 5. august 2019.

Grunnet ferieavvikling i juli vil nye henvendelser først bli besvart i august. Vi takker for tålmodigheten og benytter anledningen til å ønske deg en riktig fin sommer.
ISCO Group


Markedsanalytiker

NOAH

5. august 2019

Dag Holmen-Jensen


NOAH