Aktiv kriminalomsorg – tryggere samfunn


Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og de straffereaksjoner som blir idømt av domstolene på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv.

 

Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Etaten har til sammen ca. 4600 medarbeidere og forvalter et budsjett på ca. 5 mrd. kroner. Direktoratet holder til i moderne lokaler sentralt i Lillestrøm.

Kriminalomsorgsdirektoratet har opprettet en ny stilling som kommunikasjonsdirektør (avdelingsdirektør). Kommunikasjonsdirektøren vil være ansvarlig for å videreutvikle og styrke kriminalomsorgens eksterne og interne kommunikasjonsarbeid og skal bidra aktivt til positiv omdømmebygging. Du vil lede en enhet med to dyktige medarbeidere, og du vil samarbeide tett med kriminalomsorgens direktør og være en del av hennes ledergruppe.

Vi søker deg som har bred erfaring fra kommunikasjonsarbeid, gjerne fra større og komplekse organisasjoner. Dine hovedoppgaver vil være å støtte direktøren og avdelingene i kommunikasjonsfaglige spørsmål og lede et arbeidsfelt i stadig utvikling. Søkere bør ha ledererfaring og kunne vise til dokumenterte resultater fra strategiske utviklingsprosesser, gjerne fra arbeid med digitale kanaler.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle etatens strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • støtte direktør og andre ledere med kommunikasjons- og medierådgiving
 • bidra aktivt til positiv oppmerksomhet om kriminalomsorgens viktige samfunnsoppdrag  
 • utvikle og implementere strategier for god internkommunikasjon
 • styrke samarbeidet med offentlig forvaltning og andre aktører i straffesakskjeden
 • lede og tilpasse krisekommunikasjonsarbeidet
 • redaktøransvar for kriminalomsorgens innhold i digitale kanaler
 • personal- og budsjettansvar for avdelingen


Utdanning og erfaring

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • ledererfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid
 • gode resultater fra proaktivt pressearbeid og mediehåndtering
 • erfaring med bruk av digitale kanaler  
 • god kompetanse innenfor virksomhetskommunikasjon, omdømmebygging og krisehåndtering
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse av politiske prosesser


Personlige egenskaper

 • helhetstenkende og tverrfaglig orientert
 • evne til å sette retning og omsette strategier til handling
 • initiativrik, selvstendig og beslutningsdyktig
 • tydelig, åpen og inkluderende
 • evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnere


Vi tilbyr

 • en sentral stilling i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • kantineordning, treningsmuligheter og parkering
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør (1060) fra kr 950.000 - 1.100.000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse


Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn.
Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen
ta fortrolig kontakt med Geir Fottland eller Joachim Guslund på tlf. 22 06 87 00 eller
pr. epost
post@iscogroup.no. Nærmere opplysninger om stillingen kan også fås ved henvendelse til KDIs direktør Lise Sannerud, tlf. 404 38 800.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere vil kunne bli offentliggjort selv om en søker har bedt om unntak. Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad med CV registreres på
jobbnorge.no senest innen 24. april 2019.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Vi holder stengt påskeuken. Henvendelser vil bli besvart så snart vi er tilbake 23. april.


Kommunikasjonsdirektør

Kriminalomsorgsdirektoratet

24. april 2019

Geir Fottland


+47 22 06 87 00