Kjeller Innovasjon er et av Norges ledende innovasjonsmiljøer. Vi jobber for å skape verdier fra forskning innen energi, miljø, samfunnssikkerhet og bioøkonomi. Sammen med våre FoU-partnere utvikler vi fremtidens bærekraftige innovasjoner. Vi leder prosessen fra idé til et selskap i vekst, og har etablert mer enn 100 selskaper med årlig omsetning på 6,5 milliarder kroner. Vi har en unik beliggenhet midt i forskningsparken på Kjeller, er representert i forskningsmiljøet i Ås og har tette bånd til andre FoU-miljøer i Norge.

Kjeller Innovasjon (KI) er et aksjeselskap eid av bl.a. Institutt for Energiteknikk (IFE), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Equinor Technology Invest AS, Akershus fylkeskommune og SIVA. KI har som misjon å utvikle bærekraftige innovasjoner fra forskning og næringsliv for å skape vekstselskaper og realisere verdier innenfor områdene energi, miljø, samfunnssikkerhet og bioøkonomi.

Vi ser etter en engasjert leder med erfaring fra kunnskapsmiljøer. Mye av selskapets arbeid foregår i prosjekter, og erfaring med prosjektledelse er en forutsetning. Du evner å sette strategisk og operasjonell retning og er god til å bygge relasjoner internt og eksternt. Det er en fordel om du har erfaring med teknologi og selskapskapsutvikling i tidligfase.

 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • videreutvikle og følge opp Kjeller Innovasjons strategi og visjon sammen med styret og organisasjonen
 • forankre og videreutvikle det strategiske samarbeidet med FoU-partnere, institutter, akademia og industri
 • sikre en forutsigbar og bærekraftig forretningsmodell med trygg finansiering
 • videreutvikle Kjeller Innovasjons rolle som tjenesteleverandør og forretningsutvikler
 • utvikle gode arbeidsprosesser for støtte av kommersielt lovende teknologi og forretningsideer
 • være en drivende, samlende og motiverende leder med gjennomføringskraft
 • aktivt støtte myndighetskontakten og arbeidet med å forbedre rammevilkår og basisfinansiering
 • synliggjøre Kjeller Innovasjon som en ledende kommersialiseringsaktør

 

Ønsket bakgrunn og erfaring:

 • høyere relevant utdanning på masternivå
 • gode resultater fra ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner, bakgrunn fra consulting kan være relevant
 • faglig tyngde og kompetanse innen teknologi og forretningsutvikling
 • erfaring fra arbeid med kommersialisering av idéer og tidligfase-selskaper
 • erfaring med endringsledelse
 • kjennskap til og interesse for FoU-sektoren
 • tidligere internasjonalt arbeid er en fordel
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • behersker engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Ole Petter Melleby på tlf. 22 06 87 00.

Søknad og CV registreres senest innen 2. september 2019.


Administrerende direktør

Kjeller Innovasjon

2. september 2019

Ole Petter Melleby


+47 22 06 87 00

Kjeller Innovasjon