Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som jobber for et varmere samfunn i mer enn 40 byer og tettsteder i Norge. På landsbasis er vi ca. 1 800 ansatte og 4 500 frivillige, og vi blir stadig større. Gjennom mange forskjellige tiltak ønsker vi å virkeliggjøre visjonen om at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg, uavhengig av livssituasjon, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkens Bymisjons oppdrag er å påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød.

Stiftelsen i Oslo består av mer enn 40 ulike virksomheter, som varierer i størrelse og arbeidsfelt, med en totalomsetning på ca. 1,2 mrd. Hovedkontoret er lokalisert i Tollbugata 3 i Oslo sentrum.

Avdelingen har en årlig omsetning på ca. kr 200 mill, med ca. 200 årsverk, og består pr. i dag av 15 tiltak: Aksept, Batteriet, Bymisjonssenteret Lillestrøm, Bymisjonssenteret Tøyenkirken, Helsesenteret for papirløse migranter, Møtestedet Oslo, Nadheim, PaaHjul Oslo AS, PMV, Aktivitetshuset Prindsen, Romano Kher, Kirkens Bymisjon Innlandet, Safir, Kirkens Bymisjon Miljø AS og Unikum AS.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • solid ledererfaring
 • erfaring fra ideell sektor / frivillighet / helse og omsorg
 • god økonomiforståelse og innsikt i feltet – anskaffelser / anbudsprosesser / forhandlinger
 • forståelse av politiske prosesser innenfor aktuelle områder
 • nettverk inn mot relevante myndigheter og sentrale aktører innen fagfeltet
 • gjerne erfaring fra å ha deltatt i den offentlige debatten
 • relevant høyere utdanning

 

Personlige egenskaper:

 • samfunnsengasjert og modig, med ønske om å gjøre en forskjell i en ideell virksomhet
 • tilstedeværende, trygg og tydelig leder som skaper tillit, entusiasme og samhandling
 • strategisk anlagt, analytisk, nytenkende og mulighetsorientert
 • sterk relasjons- og teambygger
 • helhetsblikk og evne til å kunne prioritere klokt
 • gode kommunikasjonsegenskaper, gjennomslagskraft og evne til å påvirke
 • må kunne identifisere seg med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag


For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Ole Petter Melleby på telefon 412 23 030 eller Bjørn-Olav Høksnes på telefon 95 22 95 77.

Vennligst registrer CV og søknad snarest og senest innen 7. oktober på iscogroup.no.


Avdelingsdirektør inkludering og mangfold

Kirkens Bymisjon

7. oktober 2019

Ole Petter Melleby
Bjørn Olav Høksnes


+47 22 06 87 00

Kirkens Bymisjon