Fylkeslege - Leder for helseavdelingen

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 600 ansatte, fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Helseavdelingen i det nye fylkesmannsembetet har ledig fast stilling som fylkeslege. Helseavdelingens hovedsete er i Moss og består i dag av 6 seksjoner, hvorav 3 seksjoner er plassert i Moss, 2 seksjoner i Oslo og 1 seksjon i Drammen. Det må påregnes tilstedeværelse på alle tre kontorplassene.

Helseavdelingen ivaretar fylkesmannens ansvar for å gjennomføre statlig helse- og omsorgspolitikk. Dette omfatter blant annet forebyggende arbeid, oppfølging av handlingsplaner, forvaltningsoppgaver, tilsyn og klagebehandling. Avdelingen driver også omfattende informasjon og veiledning.

Avdelingen har ca. 100 medarbeidere og arbeider hovedsakelig etter oppdrag fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

Arbeidsoppgaver:

Fylkeslegen inngår i fylkesmannens ledergruppe. Fylkeslegen har ansvar for administrativ og faglig ledelse av helseavdelingens arbeid, herunder personalledelse, budsjettstyring og faglig kvalitetssikring av de avgjørelser som fattes.

Kvalifikasjonskrav:

  • medisinsk embetseksamen
  • autorisasjon som lege
  • bred erfaring fra offentlig forvaltning
  • erfaring med budsjettstyring og personalledelse
  • god kjennskap til helse- og omsorgssektoren
  • gode samarbeidsevner og evne til helhetstenkning
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en leder som kan inspirere og videreutvikle medarbeidere i et tverrfaglig miljø, som er målrettet, beslutningsdyktig og resultatorientert og som kommuniserer godt, både internt og eksternt.

Personlig egnethet og avdelingens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby:

Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som fylkeslege, stillingskode 0779, i lønnsspennet kr 950 400,- til kr 1 204 200,- avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, tlf. 22 00 35 05 / epost: valgerd@fylkesmannen.no
eller assisterende fylkesmann Trond Rønningen, tlf. 69 24 70 75 / 970 14 988 / epost: FmosTRO@fylkesmannen.no. Interesserte kan også før søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Geir Fottland i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00 eller fottland@iscogroup.no.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknad med CV registreres på
jobbnorge.no snarest og senest innen 26. mai 2019.
For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Fylkeslege

Fylkesmannen i Oslo og Viken

26. mai 2019

Geir Fottland


+47 22 06 87 00