Vi er interessert i å komme i kontakt med ledere som er klare for nye utfordringer.

Vennligst send oss ditt CV og vi vil kontakte deg dersom vi får rekrutteringsoppdrag som kan passe med din bakgrunn.


Vedlegg:

(ingen fil valgt)

(ingen fil valgt)
(Bruk ctrl for å velge flere filer)


Jeg samtykker til at ISCO Group AS, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, lagrer og behandler mine personopplysninger til bruk i rekrutteringsprosesser på vegne av 3. part/oppdragsgiver så lenge som rekrutteringsprosessen pågår eller så lenge som mine persondata vil kunne benyttes til andre relevante rekrutteringsprosesser. Personopplysninger vil bli delt med oppdragsgiver i den grad det er behov. Du kan kreve innsyn i dine lagrede personopplysninger eller å få disse endret eller slettet.

Personvernerklæring