Vårt formål

Vår hensikt er å definere og påvirke lederbeslutninger som former fremtiden til norsk nærings- og samfunnsliv.


Vår visjon

Vår ambisjon er å være det bevisste førstevalget som rådgiver for styrer og ledergrupper i store og mellomstore virksomheter i Norge, som står overfor endringer i rammebetingelser, organisasjon og ledelse.


Vår identitet

Vi tror på at verden er i endring, og at kombinasjonen av samhandling, spisskompetanse og genuin endringsvilje er nøkkelen til å lykkes i fremtiden - for ledere, organisasjoner og for samfunnet.

Vi tror også på at vi har en avgjørende rolle i dette samspillet.

Vi har vært en aktiv del av norsk nærings- og samfunnsliv i lang tid. Vi vet at dette gir liten mening hvis vi ikke bruker denne kunnskapen til å bane vei for nye tanker, nye metoder, ny kompetanse og riktige ledere. Bane vei for nye beslutninger.

Faktisk, så er vi til for å definere og påvirke disse beslutningene. Med dette bidrar vi til å forme fremtiden.

I går, i dag og i morgen.

Vi er ISCO. Velkommen til oss!i går, i dag, i morgen2