Rebekka Buvik Myrtveit

Rådgiver - research & analyse


Myrtveit har mastergrad i arbeids-og- organisasjonspsykologi fra Universitet i Oslo, og har hatt studieopphold ved UC Berkeley. Ved siden av studiene arbeidet hun for flere start-ups. Hun har vært med på å utvikle et digitalt rekrutteringsverkøy som nå benyttes i rekrutteringsprosesser internasjonalt.

Hun har tidligere arbeidet ved et psykologsenter med administrasjon, rekruttering og kurs.


Telefon: +47 22 06 87 00