Martine Heiberg Daasvand

Administrativ- og markedskoordinator


Daasvand har over 8 års erfaring innen administrasjon og koordinering av oppdrag og prosjekter. Hun har tidligere studert markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI og har flere år bak seg innen reiseliv- og servicebransjen.

I ISCO Group har Daasvand ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter. Hun er selskapets verneombud og bidrar sammen med selskapets ledelse i HMS-arbeidet. 

Hun er også vår markedskoordinator og arbeider med vårt uttrykk på alle plattformer.


Telefon: +47 905 77 663