Hilde Beate Aronsen

Administrativ- og markedskoordinator


Aronsen er utdannet advokatsekretær og har over 11 års erfaring med administrasjon fra advokatbransjen. Hun har bygget opp og vært leder for administrasjonen hos sin tidligere arbeidsgiver. Aronsen har bred erfaring med både front- og backoffice og har blant annet hatt ansvar for koordinering av anbudsprosesser og vært prosjektkoordinator.

I ISCO Group har Aronsen ansvar for prosjektkoordinering, og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter.


Telefon: +47 472 37 113