Bendik Nicolai Blindheim

Managing Partner


Blindheim rådgir klienter innenfor kompetanseintensive bransjer med ledergruppeevalueringer, kompetansekartlegging opp mot strategisk målbilde, etterfølgerprosesser, styresammensetning og topplederrekruttering. Han har dybdekunnskap innenfor digitalisering og transformasjonsledelse, og har bistått klienter med komplekse lederutfordringer i flere sektorer og funksjonsområder. IKT/teknologi har alltid vært hans ekspertiseområde, i tillegg til at Blindheim også har arbeidet med klienter innen prosessindustri, konsulentvirksomheter, ideelle organisasjoner og varehandel. Blindheim er spesielt drevet av de muligheter teknologien gir til offentlig sektor og samfunnet, og har etablert seg som en av landets mest etterspurte ledelsesrådgivere i skjæringspunktet mellom helse, teknologi og virksomhetsstyring.

Blindheim har vært eier i selskapet siden 2014 og før han startet i ISCO Group, var han partner i et av Norges ledende Executive Search selskap hvor han bl.a. ledet selskapets Life Science & Pharmeceuticals praksis.

Blindheim har gjennomført lederprogrammet Leading Professional Services Firms på Harvard Business School, og har en Bachelor of Science i Engineering fra Høgskolen i Oslo.


Telefon: +47 995 53 115