Beate Ottem Svanes

Partner


Svanes har mer enn 20 års bred ledererfaring fra norske og internasjonale selskaper, også fra stillinger med betydelig virksomhets- og resultatansvar. Hun har særlig kompetanse innen salgs- og markedsledelse, og har god forståelse for samspillet i internasjonale organisasjoner. Hun har de siste åtte årene jobbet med lederutvelgelse til en rekke sektorer, både privat og offentlig - blant annet til varehandel, merkevareselskaper, bank, eiendom, stiftelser, forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler.

Svanes er utdannet siviløkonom og MBA fra Handelshøyskolen BI. Hun har også gjennomført Orklas Merkevareskole. Hun ble ansatt i ISCO Group i 2012 og har vært partner siden 2014.

I ISCO Group er hun faglig ansvarlig for bruk av testverktøy, og hun er sertifisert av DNV GL som bruker av arbeidspsykologiske verktøy.


Telefon: +47 918 33 000