Erik Vaag - ny ISCO rådgiver

Erik Vaag er ansatt som rådgiver i ISCO fra februar 2017. Vaag kommer fra linjen som CEO for et av Nordens større selskaper innen outsourcing av økonomi og Payroll/HR tjenester. I tillegg kan Vaag vise til 15 år med operasjonell og strategisk HR erfaring, blant annet som Vice President HR i Coca-Cola.  Vaag vil arbeide med å utvikle og levere ISCO Groups tjenester innenfor Assessment, Management Audit og Sucession Planning, kompetansekartlegging i forbindelse med endringsprosesser samt Executive Search.