ISCO Group - I går, i dag, i morgen

I går, i dag, i morgen - lederrekruttering fra jappetid til digitalisering

ISCO Groups visjon er: "Definere og påvirke lederbeslutninger som former fremtiden til norsk nærings- og samfunnsliv".
Et "hårete" mål, men det er dette som er vår hensikt.

Vi har vært en toneangivende norsk aktør innen Executive Search siden tidlig på 1980 tallet, og mange håpefulle ledere har gått inn den diskre porten til murvillaen vår i Homansbyen - bak slottet.
Kontoret mitt begynner å fylles av flytteesker. Vi er snart på vei fra Oscars gate til nye og topp moderne lokaler i Wergelandsveien 7 rett ved Slottsparken. Det gir meg en fin anledning til å reflektere rundt vår eksistens. Vårt "purpose" og "why" om du vil.

Vi har stått støtt gjennom høykonjunktur og lavkonjunktur. Fra jappetid, bankkrise, IT-boom, internasjonal finanskrise til digitalt skifte. Fra skrivemaskin til håndholdte "devices". Fra tiden hvor mobiltelefonene veide mange kilo, til mikroskopiske, til store igjen.
Mye har endret seg på 35 år. Men bransjen har i forbløffende liten grad endret seg fra tiden jeg startet i selskapet i 2000.
Har du en telefon, laptop og et nettverk, kan du fortsatt starte ditt eget rekrutteringsfirma. Det kreves ingen autorisasjon for å arbeide i bransjen, og entrykostnaden er lav.
Markedet for rekrutteringstjenester, også på ledernivå, har vært svakt fallende de siste årene. Samtidig oppnådde vi i ISCO Group en vekst i fjor på 30%. Årsakene til det er nok flere, og jeg har gjort meg noen refleksjoner.
Da jeg startet i ISCO hadde vi fortsatt en skrivemaskin (!) på huset, vi benyttet telefonkatalogens gule sider for å finne informasjon om virksomheter og personer, og åpenheten overfor våre kunder og kandidater var lav. Til tross for kronglete hjelpemidler har vi over tid utviklet en metodikk, struktur, kultur og presisjon innen faget som jeg mener få aktører kan måle seg med. Vi har gjennom mange år terpet og terpet på å fasilitere gode beslutninger for våre kunder, og bistå de med å ansette den riktige lederen skreddersydd deres utfordringer.

Nå lever vi i en tid som blir omtalt som den tredje industrielle revolusjon - informasjonsrevolusjonen. Digitalisering og samhandling er de to hovedområdene vi tar på alvor og arbeider strategisk med, både internt og på vegne av våre kunder. Begge områder er et ledelsesanliggende. Her er hverken vi eller bransjen på høyden i dag - det er min bekjennelse.
Hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet, hvordan den vil "disrupte" ulike bransjer og hvordan den vil påvirke rekrutteringsbransjen vet vi ikke nok om. Det vi vet, er at digitaliseringen definitivt påvirker opplevelsen av "flyt". Med det så mener jeg at våre kunder og kandidater forventer at de grensesnitt de blir møtt med av oss og av alle andre forretningsforbindelser, skal gi enkel, rask og presis tilgang på informasjon. Det er derfor en glede å fortelle at vi jobber aktivt med å se hvordan vi helt konkret kan oppleves å ligge i forkant og levere tjenester og råd som treffer våre kunder og kandidater hjemme i tiden fremover.
Samtidig har interessant nok samhandling også et "analogt" element i seg. For oss handler det om at vi som ledende rådgivermiljø evner å dele kunnskap, sette sammen komplementære team og gi våre kunder og gjennom det også våre kandidater rett kompetanse på det rette oppdraget. Her mener vi at vi er gode.
Vi er derfor fortsatt overbevist om verdien av den gode samtalen over en kaffekopp. Vi lever av å fasilitere møter mellom mennesker som potensielt kan løse små og store utfordringer sammen. Vi tror på ærlighet og redelighet. Vi tror på åpenhet i bransjen rundt hvordan vi jobber, men på full diskresjon rundt sensitiv informasjon knyttet til kunder og kandidater. Jeg tror grunnen til at vi lykkes i markedet, i går, i dag og forhåpentligvis også i morgen, skyldes at vi gjennom årene har utviklet en metode for å skreddersy rekrutteringsløp til det kunden faktisk trenger. I dette har vi endret oss i takt med norsk nærings- og samfunnsliv.

Vi tror på at verden er i endring, og at kombinasjonen av samhandling, spisskompetanse og genuin endringsvilje er nøkkelen til å lykkes i fremtiden - for ledere, organisasjoner og for samfunnet. Vi tror også på at vi har en avgjørende rolle i dette samspillet. Vi har vært en aktiv del av norsk nærings- og samfunnsliv i lang tid. Vi vet likevel at dette liten mening hvis vi ikke bruker denne kunnskapen til å bane vei for nye tanker, nye metoder, ny kompetanse og riktige ledere.
Faktisk, så er vi til for å definere og påvirke nettopp disse beslutningene. Med dette bidrar vi til å forme fremtiden - i går, i dag og i morgen.
Etter sankthans flytter vi, samtidig som vi børster støv av logoen og layouten vår. Vi har også revitalisert tjenesteporteføljen. Utover Executive Search, har vi utviklet markedstilpassede metodeverk på Management Audits, Succession Planning og Talent Pipeline. Vi gleder oss over å kunne tilby våre kunder et bredere spekter av tjenester knyttet til vår kjernevirksomhet. I tillegg er vi aktivt medlem av IIC Partners - med rundt 50 kontorer i mer enn 30 land verden over. Dette gir oss mulighet til å bistå våre kunder også over landegrensene.

Vi er ISCO. Velkommen til oss!