Internship i ISCO Group

ISCO Group er i vekst og utvikling. Vi styrker derfor research- og analysefunksjonen med et internship, og har gleden av å ønske velkommen til Levi Nøttveit! 
Levi har en bacelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og fem års arbeidserfaring fra innkjøp og logistikk i Fred. Olsen systemet. Nå er han i gang med masterstudiet i økonomi og administrasjon med hovedfag i strategi på Handelshøyskolen BI, samtidig som han vil jobbe deltid i ISCO Group - tett på pulsen til norsk organisasjons- og næringsliv.
Levis interesse for forretning og teknologi kombinert med erfaring fra større internasjonale prosjekter, vil være verdifullt i vårt videre arbeid med analysebasert Executive Search og med våre tjenester innen Management Audits, Succession Planning og Talent Pipeline.
Vi ønsker Levi Nøttveit velkommen til oss!