Partnere/rådgivere

Ole Petter Melleby

Ole Petter Mellebypartner og daglig ledermelleby@iscogroup.no

Melleby har lang erfaring fra lederrekrutteringer til sterke merkevaremiljøer, gjerne innen retail / FMCG, og har også løst krevende oppdrag for internasjonale klienter og for organisasjoner innen "børs/katedral". Melleby startet sin karriere i ISCO Group i 2000. Først som assistent til daværende Managing Partner før han gikk over til rolle som rådgiver innen research- og analyse. Dette har gitt dyp innsikt i research og analyse som en avgjørende del av Executive Search-prosessen. Melleby var leder for researchteamet fra 2006 til 2011 og ble utnevnt Managing Partner i april 2013.


Melleby er utdannet MSc fra London School of Economics and Political Science (LSE), cand.mag med mellomfag i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, i tillegg til bedriftsøkonomistudiet på BI. Melleby har gjennomført AFF Yngre Ledere og sitter i dag i Virkes jury for kåring av årets handelsbedrift og årets retailleder. Han var initiativtaker til LSE Alumni Norge og har tidligere vært styremedlem og sittet i valgkomiteen for ANSA og ANSA Alumni.

Beate Ottem Svanes

Beate Ottem Svanespartnersvanes@iscogroup.no+47 918 33 000

Svanes har 20 års bred ledererfaring fra norske og internasjonale selskaper innenfor forbrukervarer og telekom, også fra stillinger med betydelig virksomhets- og resultatansvar. Hun har særlig kompetanse innen salgs- og markedsledelse, og har god forståelse for samspillet i internasjonale organisasjoner.  Hun har de siste fem årene jobbet med research og lederutvelgelse til en rekke sektorer - blant annet til varehandel, merkevareselskaper, bank, utdanning og offentlig sector.

Svanes er utdannet siviløkonom og MBA fra Handelshøyskolen BI.  Hun har også gjennomført Orklas Merkevareskole. Hun ble ansatt i ISCO Group i 2012 og ble partner i 2014.

Bendik Nicolai Blindheim

Bendik Nicolai Blindheimpartnerblindheim@iscogroup.no+47 995 53 115

Blindheim arbeider med klienter i kompetansedrevne virksomheter som professional services, teknologi/IT/media og energi/engineering/olje/gass. Klientene er hovedsakelig internasjonale selskap hvor Blindheim jobber med prosjekter på partner- og toppledernivå. Blindheim arbeider i tillegg med assessment av ledergrupper og enkeltpersoner, samt kompetansekartlegging i forbindelse med endringsprosesser. Før han startet i ISCO Group, var Blindheim partner i et av Norges ledende Executive Search-selskap hvor han ledet selskapets Life Sciences & Pharmeceuticals praksis.

Blindheim har gjennomført lederprogrammet Leading Professional Services Firms på Harvard Business School, og har en Bachelor of Science i Engineering fra Høgskolen i Oslo. Han er i tillegg sertifisert som coach gjennom Olympiatoppen & SPU med eksamen fra Universitetet i Agder.

Yngve Nygaard

Yngve Nygaardpartnernygaard@iscogroup.no+47 950 50 005

Nygaard har tidligere vært Partner og Managing Partner hos et annet ledende Executive Search-firma, og har løst flere vellykkede og krevende rekrutteringsoppdrag på toppledernivå. Han har også jobbet med rådgivning innen strategi - og organisasjonsutvikling.

Nygaard kan vise til tung ledererfaring fra større børsnoterte selskaper både i Norge og i utlandet, og har blant annet vært øverste leder for Mercedes Benz Norge og europasjef/ President EMEA for TANDBERG. I tillegg har han hatt flere EVP- og VP-stillinger for internasjonale konsern med hovedkontor i utlandet, blant annet for ASICS og SCA. Nygaard har som leder hatt globalt eller internasjonalt ansvar for salg & marked, og har 13 års erfaring fra FMCG.

 

Lene Hoem Angelsen

Lene Hoem Angelsenrådgiverhoem@iscogroup.no+47 932 97 416

Lene Hoem Angelsen har over 10 års erfaring med lederutvelgelse, hvorav mer enn 8 år fra et stort internasjonalt Executive Search-selskap. Hun har i flere år arbeidet som Senior Researcher og Research Manager, og har et bredt nettverk innen mange ulike bransjer. Hoem har bistått ved en rekke krevende lederrekrutteringer, også på tvers av landegrenser.  I tillegg har hun bidratt til flere norske og internasjonale management assessment-prosesser, både lokalt og internasjonalt.


Hoem Angelsen har en Executive Master of Management i ledelse og økonomi fra Handelshøyskolen BI.

 

Yannis Nakopoulos

Yannis Nakopoulosrådgiveryannis@iscogroup.no+47 966 21 839

Yannis Nakopoulos har mer enn 10 års erfaring som Executive Search-konsulent i internasjonale og norske rekrutteringsselskaper. Han har et bredt internasjonalt nettverk og har gjennomført en rekke krevende rekrutteringsoppdrag, både lokalt og internasjonalt. Før han startet i ISCO Group, var Nakopoulos senior konsulent i et annet norsk Executive Search-selskap hvor han de første årene ledet selskapets researchteam. Han har også vært Principal i et global top-10 Search firma, jobbet som rådgiver i KPMG og vært HR-ansvarlig under de Olympiske leker i Athen i 2004. Tidligere i karrieren jobbet han hos Siemens.

Nakopoulos har studert jus ved universitet Pierre Mendes i Frankrike og har en Mastergrad i HR fra Universitetet i Athen.
 

Erik Vaag

Erik Vaagrådgivervaag@iscogroup.no+47 958 30 203

Vaag bringer med seg 20 års ledererfaring fra internasjonale selskaper, hvorav mer enn ti år  fra toppledergrupper. Han har sin kjernekompetanse innen endring- og omstillingsledelse, og kommer fra linjen som CEO for et av Nordens større selskaper innen outsourcing av økonomi og Payroll/HR tjenester. I tillegg kan Vaag vise til 15 år med operasjonell og strategisk HR erfaring, blant annet som Vice President HR i Coca-Cola. Vaag har også flere års erfaring fra styrearbeid, både som styremedlem og styreleder. Han har primært bransjeerfaring fra FMCG, industri og tjenesteytende næring.

Vaag vil arbeide med Assessment, Management Audit og Sucession Planning, kompetansekartlegging i forbindelse med endringsprosesser samt Executive Search.

Vaag har Cand.Merc/MBA  innen økonomi med fordypning på organisasjon og ledelse.
 

Dag Holmen-Jensen

Dag Holmen-Jensenrådgiverholmen-jensen@iscogroup.no+47 924 27 567

Holmen-Jensen startet som partner i ISCO Group i 1996. Etter nærmere 10 års erfaring som ingeniør fra Mustad-konsernet startet han sin karriere som rådgiver innen lederrekruttering i 1987. Holmen-Jensen har solid erfaring og dyp innsikt i Executive Search-prosesser. Han har lang erfaring fra lederrekruttering for klienter innen industri, produksjon, bygg, anlegg, eiendom og olje/ offshore servicesektorer. I tillegg har han løst krevende oppdrag for en rekke norske og internasjonale handelsselskaper.

Holmen-Jensen er ingeniør og bedriftsøkonom. Han har 10 års erfaring som toppidrettsutøver som skihopper og kan blant annet vise til seier i World Cup og deltakelse i VM.

Geir Fottland

Geir Fottlandrådgiverfottland@iscogroup.no+47 930 09 523

Fottland har mange års erfaring som leder innenfor offentlig forvaltning - og som prosjektleder og bedriftsrådgiver i privat sektor. Han har omfattende erfaring med rekruttering av toppledere generelt og har løst en rekke større rekrutteringsoppgaver i offentlig sektor. Han har solid kompetanse fra arbeid med komplekse problemstillinger i skjæringspunktene mellom politikk, administrasjon og marked.

Fottland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har i tillegg høyere avdelings eksamen i administrasjons- og atferdsfag fra samme sted. Han begynte som partner ISCO Group 1993 etter tre år som konsulent i et annet større rekrutteringsselskap.

Christian Blaauw

Christian Blaauwrådgiverblaauw@iscogroup.no+47 900 40 301

Blaauw har omfattende erfaring både som linjeleder og som rådgiver. Han har flere utenlandsopphold bak seg både under utdanning og i arbeidslivet. Han har vært kjedeleder i syv år, bygget opp den norske delen av et internasjonalt rådgiverfirma og vært partner i ISCO Group i 18 år. Blaauw benyttes ofte som samtalepartner for ledere med karriere- og kompetanseutfordringer. I tillegg deltar han ved oppkjøp og omorganiseringer for å få på plass formålstjenlig organisering, lederskap og kompetanse.

Blaauw er utdannet ved Florida International University, Norsk Gestaltinstitutt og UiS. Han har omfattende erfaring fra bank/ forsikring/finans, varehandel, industri, shipping og deler av olje & gass markedet. Han er engasjert i krevende ledersøk, ledercoaching og teamutvikling.

 

Research og analyse

Lasse Sørnes Pedersen

Lasse Sørnes Pedersenleder- research & analysepedersen@iscogroup.no

Pedersen har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Han har fra tidligere en bachelorgrad innen eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI, og fire års erfaring som eiendomsmegler.

I ISCO Group har Pedersen særlig ansvar for oppdrag for klienter innen consulting, IT og retail. Pedersen leder research- og analyseteamet i ISCO Group.

Freja Landewall

Freja Landewallrådgiver - research & analyselandewall@iscogroup.no

Landewall har en mastergrad i demokratibygging fra Universitetet i Bergen og en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Landewall har bred erfaring fra research- og analysearbeid i ulike kontekster. Hun har jobbet innenfor Executive Search bransjen siden 2011.

Joachim Guslund

Joachim Guslundrådgiver - research & analyseguslund@iscogroup.no

Guslund har en mastergrad innen globalisering og flernasjonale selskaper fra School of Oriental and African Studies i London og en bachelorgrad i Samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo.
Han har tidligere vært research og project manager ved et internasjonalt konsulent og rekrutteringsselskap i London, og arbeidet med research og analyse innen bistandsbransjen.

Hilde Wildhagen (permisjon)

Hilde Wildhagen (permisjon)


Wildhagen har en bachelorgrad i Industrial Relations and Human Resource Management fra University of Kent og psykologi mellomfag fra UiO. Hun har lang og variert erfaring fra rekrutteringsbransjen og bred kompetanse fra krevende prosjekter innen ulike bransjer og disipliner.

 

 

Levi Nøttveit

Levi Nøttveitinternship - research&analysenottveit@iscogroup.no

 

Nøttveit er mastergradstudent i økonomi og ledelse med strategi som hovedfag ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Nøttveit har fem års erfaring fra innkjøps- og logistikkarbeid, i hovedsak fra større internasjonale prosjekter i oljesektoren.
I ISCO Group bidrar han som internship i vårt researchteam.

Stab

Erik Farbrot

Erik Farbrotadministrasjons- og økonomisjeffarbrot@iscogroup.no

Farbrot er utdannet ved Krigsskolen og har i tillegg en Bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Ved siden av 15 års operativ og administrativ tjeneste i inn- og utland i ulike militære avdelinger har han erfaring som økonomisjef i et norsk IT-konsern. 

Han har over 10 års erfaring med økonomisk- og administrativ drift av ISCO Group, og er leder for selskapets økonomi, støttefunksjoner, drift og stab.

Gabriella Nyborg Hernando

Gabriella Nyborg Hernandoadministrativ koordinatornyborg@iscogroup.no

Nyborg er utdannet fra Otto Treiders fagskole, og har erfaring fra kontor-, kunde- og servicearbeid.

I ISCO Group har Nyborg ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter.

Martine Heiberg Daasvand

Martine Heiberg Daasvandadministrativ koordinatordaasvand@iscogroup.no

Daasvand har over 8 års erfaring innen administrasjon og koordinering av oppdrag og prosjekter.
Hun har tidligere studert markedskommunikasjon ved BI og har flere år bak seg innen reiseliv- og servicebransjen.

I ISCO Group har Daasvand ansvar for prosjektkoordinering og bistår som administrativt bindeledd i pågående prosjekter. Hun er selskapets verneombud og bidrar sammen med selskapets ledelse i HMS-arbeidet.

Hun er også markedskoordinator i selskapet og arbeider med vårt uttrykk på alle plattformer.