Analysedrevet Executive Search

Vi er spesialister på Executive Search; aktive søk i markedet etter ledere til ledergrupper, mellomledere, nøkkelmedarbeidere og styremedlemmer. Om du opplever at kompetansen du har behov for å få på plass er av strategisk betydning for deg og virksomheten din, eller er vanskelig å finne i markedet, da kan vi utgjøre en forskjell.

Våre Executive Search-prosesser består av tre hoveddeler; analyse, research og utvelgelse.

 

Analyse

Til hvert oppdrag gjør vi en analyse av hvilken kompetanse som er kritisk å få på plass. Vi vil utfordre deg til å bli tydelig på hva du egentlig trenger, hvordan kompetansen du har behov for egentlig ser ut, og hvor i markedet vi finner rett kandidat.  Dette er strategiske spørsmål som vi sammen med deg som klient må gå i dybden på.

Vi gjør en kritisk vurdering av både struktur, kultur, evner, ferdigheter og personlighet. Dette arbeidet munner ut i et prospekt og en kandidatprofil som klienten må godkjenne før vi går ut i markedet. Prospektet vårt blir godt mottatt og brukes som et samtaleverktøy i dialog med kandidater vi møter til samtale.

 

Research

Vi har vært nestorer i bransjen i oppbygning av research og startet med å profesjonalisere denne delen av executive search på slutten av 1990-tallet. Research er systematisk, metodisk og hardt arbeid for å sikre deg som klient at vi har «snudd hver stein».

8 av 10 kandidater som blir ansatt gjennom våre prosesser, finner vi gjennom aktivt oppsøkende researcharbeid i markedet. Gjennom presise verdikjedeanalyser og omfattende søkskart gjør vi en grundig  kartlegging av markedet. Kunsten er både å identifisere, få i tale og holde i dialog de fremste kandidatene.

 

Utvelgelse

Gjennom kritisk bruk av relevante personlighets- og evne/ ferdighetstester, strukturert intervju og omfattende referanseintervjuer, avdekker vi potensiale og risiko ved den enkelte kandidat.

Vårt mål er å gi våre klienter muligheten for å ta et strategisk veivalg basert på den vurderingen vi har gjort av sluttkandidater. Dette gir trygghet for beslutningen og minimerer betydelig risikoen for feilansettelse.

Evner/ ferdigheter og personlighet måler vi gjennom reliable og valide testverktøy som er sertifisert. Kandidater møter oss alltid for en gjennomgang av testene som er gjort. Våre rådgivere er sertifiserte brukere av verktøyene og er godt trente brukere av de ulike testverktøyene.

 

Annonsert rekruttering

For å nå flest mulig kandidater, vil annonsering på nett, eventuelt i avis og relevante fagmedier/ tidsskrifter, være en aktuell metode. Annonsert rekruttering sikrer oftest et bredt grunnlag for utvelgelse og benyttes når det er krav om offentlig utlysning, eller når våre klienter ønsker å profilere seg.

 

Management audits og teamutvikling

Vi tilbyr evaluering av ledergrupper ved organisasjonsendringer, fusjoner og fisjoner. I tillegg kan vi skreddersy fasilitering av teamutviklingsprosesser for ledergrupper i omstilling og endring.

 

Second opinions

Vi gjør en objektiv og uavhengig 3. part vurdering av sluttkandidater. Oftest ønsker klienten selv å håndtere utlysning og søknadsbehandling, men ønsker å trygge det endelige valget med en ekstern vurdering av de mest aktuelle kandidatene.