ISCO Group har bidratt til å utvikle og flytte virksomheter ved å finne den rette strategiske kompetansen i over 30 år. Hvorfor erfarer vi da at mange av de fremste talentene og morgendagens ledere i liten grad kjenner til oss?

Hovedgrunnen er trolig at vår bransje har lagt et selvprodusert "okkult teppe" over seg. Som rådgivere og lederutvelgere er vi opptatt av å sikre konfidensialitet og diskresjon. Men det betyr ikke at vi skal hemmeligstemple hvordan vi arbeider for å fylle kompetansegapet mellom nåsituasjonen og fremtidens utfordringer for våre klienter og kandidater.

Det er nettopp dere der ute, de fremste hodene og potensielle kandidater, som skal fylle dette kompetansegapet og vi er nødt til å være på radaren deres. Både vi som rådgivere og du som potensiell kandidat har felles målbilde, nemlig å identifisere de optimale rammevilkår hvor ditt potensial kan tas fullt ut. At det er dette vi jobber for er det mange som kjenner til, men vårt mål er å øke vår kjennskap og relevans hos dere som er opptatt av faglig vekst og utvikling i karrieren.

Hva synes dere vi bør gjøre for å bli den aktøren som er mest anerkjent for å ivareta karriereutviklingen til de fremste talentene og morgendagens ledere? Hansken er herved kastet. Vi ser frem til å høre fra deg.

 PDF format

Bendik Nicolai Blindheim, partner ISCO Group


Blindheim arbeider med klienter i kompetansedrevne virksomheter som professional services, teknologi/IT/media og energi/engineering/olje/gass. Klientene er hovedsakelig internasjonale selskap hvor Blindheim jobber med prosjekter på partner- og toppledernivå. Blindheim arbeider i tillegg med assessment av ledergrupper og enkeltpersoner, samt kompetansekartlegging i forbindelse med endringsprosesser. Før han startet i ISCO Group, var Blindheim partner i et av Norges ledende Executive Search-selskap hvor han ledet selskapets Life Sciences & Pharmeceuticals praksis. Blindheim har gjennomført lederprogrammet Leading Professional Services Firms på Harvard Business School, og har en Bachelor of Science i Engineering fra Høgskolen i Oslo. Han er i tillegg sertifisert som coach gjennom Olympiatoppen & SPU med eksamen fra Universitetet i Agder.

Flere publikasjoner