Administrerende direktør

Administrerende direktør får ansvar for at selskapet blir den ledende aktøren innenfor kompetanse- og arbeidsmarkedstiltak i Norge. Du skal sikre vekst og lønnsomhet gjennom sunn drift og jobbe aktivt mot NAV som kunde.

Du har solid ledererfaring fra kunnskapsbasert virksomhet, og forstår hvordan kombinere effektiv drift med fokus på kvalitet. Det er en fordel at du har erfaring fra offentlige anbudsprosesser

Dette er en synlig topplederrolle i en kunnskapsintensiv bedrift i skjæringspunktet mellom «børs & katedral» - som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Vennligst registrer CV snarest.

Annonsert stilling


Administrerende direktør


Snarest

Lasse Sørnes Pedersen

22 06 87 00