Redningsselskapet er en humanitær organisasjon som har som visjon at ingen skal drukne og jobber for å nå dette gjennom formålene å redde liv, berge verdier og forebyggende.
Totalt har Redningsselskapet 50 redningsskøyter hvorav 25 er bemannet av fast ansatte og 25 av frivillige. I tillegg har de 4 ambulansebåter på Helgelandskysten. Redningsselskapet er lokalisert med 11 distriktskontor og sitt eget kurs- og kompetansesenter i Horten.

På sjø og land er det i dag ca. 270 engasjerte og motiverte medarbeidere som sammen med ca. 2500 frivillige jobber for en sikrere ferdsel på sjøen hver dag hele året.

OPPLÆRINGSANSVARLIG / INSTRUKTØR

Redningsselskapet har som mål å øke antall frivillige. Vi ferdigstiller i høst et senter for opplæring i Horten der våre frivillige skal møtes, utvikle seg og lære.
Vår nye opplæringsansvarlig vil ha en sentral rolle i arbeidet med å fasilitere og gjennomføre opplæring og kursing av våre frivillige, men også andre brukere av vårt nye opplæringssenter.

Vi ønsker oss en kollega med følgende bakgrunn og kvalifikasjoner:
  • Høy kunnskap om og erfaring fra båt og sjøliv, sjøsikkerhet og beredskap
  • Erfaring/utdanning fra maritim bransje
  • Bred erfaring i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av kurs og opplæring
  • Erfaring i gjennomføring kurs, gjerne Redningsselskapets egne
  • Svært gode formidlingsegenskaper / pedagogiske evner
  • Gode IT-kunnskaper
  • Gjerne bakgrunn fra redningstjeneste eller tilsvarende

Du er energisk og utadvendt, og evner å formidle kunnskap på en pedagogisk og engasjerende måte. Du arbeider selvstendig, er løsningsorientert, inkluderende og omgjengelig. Du liker å ha mange prosjekter gående samtidig og liker spesielt godt mennesker.

Opplæringsansvarlig vil ha fulltidsstilling, med arbeidssted Horten. For å møte Redningsselskapets mange dyktige frivillige må det påregnes at arbeid i stor grad vil foregå på kvelder og i helger når opplæringsvirksomheten avvikles, spesielt i sesongen som strekker seg fra april til september. Det må påregnes noe reisevirksomhet gjennom året.

Stillingen rapporterer til leder for forebyggende avdeling.

For spørsmål ta gjerne kontakt med Beate Ottem Svanes eller Lasse Sørnes Pedersen i ISCO Group på tlf 22 06 87 00. Leder for forebyggende avdeling i Redningsselskapet, Kristin Wiig Sandnes, kan også kontaktes på tlf 920 60343.

Søknad og CV registreres snarest.

Annonsert stilling


Opplæringsansvarlig/ instruktør

Redningsselskapet

Snarest

Beate Ottem Svanes eller Lasse Sørnes Pedersen

22 06 87 00