Meteorologisk institutt (MET) er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med ca. 400 medarbeidere. Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og MET er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

IT-DIREKTØR

Informasjonsteknologi står sentralt i drift og videreutvikling av MET og er avgjørende for instituttets leveranser og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

De fleste av IT-divisjonens 65 høyt kvalifiserte medarbeidere har oppgaver knyttet til meteorologisk og oseanografisk produksjon og formidling. Våre beregningsmodeller for hav, atmosfære og klima kjøres på tungregnemaskiner i Norge og utlandet, mens instituttet har eget datasenter for pre- og postprosessering av data og for formidling av data. Datasenteret utfører oppgaver både for instituttet operasjonelle virksomhet og for nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Instituttet benytter i stor grad åpen kildekode i kombinasjon med egenutviklet programvare.

IT-direktøren er en del av instituttets toppledergruppe og får en viktig rolle i utviklingen av Meteorologisk institutt. Du vil være bidragsyter og premissgiver, i dialog med resten av instituttets ledelse, i nasjonale samarbeidsfora og i de internasjonale meteorologiorganisasjonene.

Kompetanse og erfaring:
  • Utdanning innenfor informatikk eller naturvitenskap på masternivå eller høyere
  • Solid og relevant ledererfaring
  • Erfaring fra virksomhetskritiske IT-systemer eller avansert bruk av IT innen naturvitenskapelig forskning
Personlige egenskaper:
  • Du ser muligheter til å utvikle instituttets og divisjonens tjenester gjennom godt samspill med instituttets ulike fagmiljøer
  • Du evner å lede IT-aktiviteten slik at den støtter instituttets operasjonelle aktivitet og forskning, samtidig som du gir medarbeiderne mulighet til å teste ny teknologi og videreutvikle sin kompetanse.
Gjennomføringsevne, evne til å bruke teknologi for å fremme instituttets mulighetsrom og gode kommunikasjonsegenskaper er forutsetninger for å lykkes i stillingen.

Det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting i stillingen.

Stillingen er lokalisert i Oslo.

Lønn etter avtale som 1060 avdelingsdirektør, medlemskap i Statens Pensjonskasse og seks måneders gjensidig prøvetid.

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Interessenter kan innen søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Beate Ottem Svanes eller Geir Fottland i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Direktør Roar Skålin i MET kan også kontaktes på tlf. 22 96 30 00.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 11. juni.

Annonsert stilling


IT-direktør

Meteorologisk institutt

11.06.2017

Beate Ottem Svanes eller Geir Fottland

22 06 87 00