Spenncon AS er landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har fabrikker over hele landet med mer enn 600 ansatte og omsetter for over 1,2 milliarder. Spenncon AS er en del av Consolis Group, et Private Equity eid konsern med kontorer i over 25 land, 100 års erfaring og en sterk markedsposisjon. Spenncons hovedkontor i Norge ligger på Hønefoss.

HR-SJEF NORGE

HR-sjef skal etablere en effektiv HR-funksjon i Norge, i tråd med selskapets visjon og overordnede strategi. Du skal utvikle og tilrettelegge hensiktsmessige og effektive HR-prosesser slik at selskapet som helhet når sine forretningsmål. Du blir ansvarlig for at HR leverer strømlinjeformede og optimale leveranser.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:
 • Legge til rette for organisasjonsendringsprosesser som fører til økt samarbeid, samt skape synergier på tvers av konsernet.
 • Utvikle og implementere effektive HR prosesser og tjenester i tråd med gjeldende lovverk/ regelverk og beste praksis. Kontinuerlig forbedring av HR prosesser og rutiner.
 • Fremme enhetlig personalpolitikk. Sikre at lover og avtaleverk ivaretas, er oppdatert og riktig implementert over hele selskapet.
 • Være en ambassadør for konsernets HR-funksjon i den lokale organisasjonen. Ta initiativ til nytenkning og nyskaping innen HR. Bidra til videreutviklingen av HR-funksjonen på konsernnivå.
 • Bistå linjeledere med lederutviklingsaktiviteter. Være en aktiv og betrodd rådgiver og sparringspartner for ledere i HR- og organisasjonsrelaterte spørsmål.
 • Sørge for konstruktiv kontakt og samarbeid med tillitsvalgte internt og nasjonale arbeidslivs- organisasjoner, samt sikre at relevante lov- og avtaleverk ivaretas og etterleves.
 • Bygge en mer kommersielt orientert kultur og holdning, sørge for at Spenncons verdier blir etterlevd og at de brukes både internt og eksternt.
 • Sørge for fornuftig organisering og rett kompetanse i egen enhet.
 • Medlem av Spenncon & Spæncom HR & Communications-team. Stillingen rapporterer til HR – og kommunikasjonsdirektør i Danmark og inngår i selskapets ledergruppe i Norge.
Kandidatprofil:
 • Bred og operativ HR erfaring i produksjonsbedrifter eller analog virksomhet; gjerne en HR-generalist med erfaring fra både «white og blue collars»
 • God organisasjonsforståelse, gjerne erfaring fra matriseorganisasjon
 • Erfaring fra samarbeid med fagforeninger
 • God kjennskap til arbeidslivets lovverk og spilleregler
 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Erfaring fra etablering og utvikling av effektive HR- prosesser, systemer og verktøy
 • Snakker flytende norsk og engelsk
Personlige egenskaper:
 • Strukturert og systematisk
 • Troverdig
 • Pragmatisk og handlekraftig med høy leveranse- og gjennomføringskraft
 • Løsningsorientert og fleksibel, med evne til å «stand your ground»
 • Engasjert og drivende
 • Sterk relasjonsbygger med en coachende stil
 • Strategisk bevisst, men vant til operasjonelle arbeid og operative grep
 • Jordnær og ujålete
Vi kan tilby:
 • Rolle med stor påvirkningskraft med mulighet til å etablere og utvikle en sterk HR-funksjon
 • Del av et markedsledende selskap
 • Solide eiere med vekstambisjoner
 • En jordnær og ujålete bedriftskultur

Stillingen er lokalisert i Hønefoss. Reisevirksomhet må påregnes. For nærmere informasjon, ta kontakt på tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrer søknad og CV snarest, søknader vil bli behandlet fortløpende.

Annonsert stilling


HR-sjef Norge

Spenncon

Snarest


22 06 87 00