Norsk Helsenett knytter Helse-Norge sammen

Norsk Helsenett SF (NHN) skal legge til rette for en sikker og effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. NHN har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Norsk Helsenett er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag i overkant av 330 ansatte. NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Norsk Helsenett fra 1. januar 2017 tjenestesenter for administrative tjenester til ca. 4 000 ansatte i elleve etater i den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen. Tjenestesenteret har i dag ca. 100 ansatte, og leverer tjenester innen IKT og innkjøp.

Målet med tjenestesenteret er effektivisering og tilrettelegging for større og mer robuste og innovative kompetansemiljøer, og gjennom dette få kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd. Tjenestesenteret ble etablert gjennom overføring av oppgaver og årsverk fra de elleve etatene, og er lokalisert i moderne lokaler på Skøyen i Oslo.

Les mer på www.nhn.no

DIREKTØR ANSKAFFELSER

Norsk Helsenett (NHN) står ovenfor store og spennende utfordringer både når det gjelder nye oppgaver, ledelse og organisasjonsutvikling. Oppdraget til avdelingen for anskaffelser er å etablere et sterkt kompetansemiljø som gir effektive anskaffelsesprosesser, sikrer gode avtaler og avtaledekning til de 11 virksomhetene i helseforvaltningen. Kjøpsvolumet er i dag 2,2 mrd. og økende, og er delt i tre kategorier; IKT, helsefaglige og administrative anskaffelser.

Til å lede og utvikle denne avdelingen søker vi en dyktig og erfaren leder med gode strategiske evner og erfaring fra kategoristyring. Vedkommende vil være ansvarlig for å heve kategoristyringskompetansen og profesjonalisere avdelingen. Videre vil direktøren ha ansvar for å digitalisere arbeidsprosesser, bidra til å utvikle tjenesteprising og fokusere på målstyring og oppfølging /gevinstrealisering.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og følge opp avdelingen, herunder å rekruttere, motivere og utvikle medarbeidere og tydeliggjøre roller og ansvar
 • Etablere en innkjøpsstrategi som legger til rette for gevinstrealiseringer for virksomhetene i helseforvaltningen
 • Styrke og videreutvikle den kategoribaserte linjeorganisasjonen
 • Sikre effektiv drift av avdelingen og prioritere ressurser på tvers av kategoriene
 • Definere og etablere relevante KPI’er og følge opp gevinster på et overordnet nivå
 • Videreutvikle samarbeidet med virksomhetene i helseforvaltningen, Statens innkjøpssenter (SIS) og Sykeshusinnkjøp (SHF)
Kvalifikasjoner:
 • Solid ledererfaring med gode resultater fra anskaffelsesprosesser, strategisk innkjøp og kategoristyring
 • Høyere utdanning, gjerne på masternivå.
 • Kunnskap om regelverk knyttet til offentlige anskaffelser er en fordel
 • Betydelig erfaring med gjennomføring av komplekse og strategiske anskaffelser
 • Det er ønskelig med erfaring fra IKT-drifts, forvaltnings- og utviklingskjøp
 • Erfaring med leverandørstyring og være taktisk god i forhandlinger
 • Erfaring med endringsledelse / endringsprosjekter
 • Ønskelig med god økonomisk kompetanse og forståelse
Personlige egenskaper:
 • Analytisk og strukturert
 • God forretningsforståelse og høy gjennomføringsevne
 • Motiverende og inspirerende, evne til å delegere, veilede og motivere ansatte og prosjektmedarbeidere
 • Løsningsorientert, tillitsvekkende og engasjert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Handlekraftig med evne til å forankre og drive frem løsninger og endringer
 • Resultatorientert
 • Stor arbeidskapasitet

For nærmere informasjon, ta kontakt med Lasse Sørnes Pedersen, Erik Vaag eller Yannis Nakopoulos i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Registrer søknad og CV innen 25. februar.

Annonsert stilling


Direktør anskaffelser

Norsk Helsenett

25.02.2018

Lasse Sørnes Pedersen, Erik Vaag eller Yannis Nakopoulos

22 06 87 00