Læringsverkstedet er Norges største private aktør innen barnehagedrift. Selskapet eies av pedagogene Hans Jacob Sundby og Randi Sundby. Selskapet har 200 barnehager i Norge, 70 skoler og barnehager i Sverige, fire barnehager i Latvia og to barnehager i Dubai. Totalt har Læringsverkstedet 6000 ansatte og en omsetning på 3 mrd. kr.

MARKEDSDIREKTØR

Selskapet er i sterk vekst og har behov for mer kompetanse innen merkevarebygging. Markedsdirektøren rapporterer til CEO og inngår i konsernets ledergruppe. Ved siden av å være markedsdirektør i konsern, vil du også være markedsansvarlig i Norge.

Læringsverkstedets løfte er å få verdens viktigste verdier til å vokse. Selskapet har som mål å utvikle og drifte de beste barnehagene, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å gjøre en god jobb. Markedsdirektør vil få det overordnede ansvaret for at Læringsverkstedet fortsetter å være en anerkjent og attraktiv merkevare, samt være det foretrukne førstevalget for foreldre og barn.

Sentrale oppgaver:
 • Etablere en merkevarestrategi som kan skaleres og tilpasses ulike land og konsepter
 • Ha et helhetlig blikk på hvordan merkevarebygging bedre kan inkorporeres i all ekstern kommunikasjon
 • Konseptualisere og markedstilpasse ulike pedagogiske tilbud for å sikre at disse implementeres, leveres og virker slik selskapet lover i sitt merkevareløfte
 • Utvikle et målesystem for relevante KPI’er om kunder, markeder, merkevareutvikling etc. og rapportere om dette på konsernnivå
 • Bygge kunnskap om og øke fokuset på digital markedsføring og bruk av sosiale medier
 • Lede, utvikle og motivere ansatte i markedsavdelingen
 • Være en rådgiver og støttespiller for CEO rundt de strategiske beslutningene innen merkevarebygging i konsernet
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Strategisk og operativ erfaring fra å utvikle og implementere vellykkede merkevarestrategier, gjerne fra faghandel, kjedevirksomhet eller tjenesteleverandører
 • Gode lederegenskaper med en utpreget relasjonskompetanse og rolleforståelse
 • Må ha god forretningsforståelse og være en markedsstrateg, må forstå suksesskriteriene for ulike konsepter og markeder
 • Forståelse for å konseptualisere og markedstilpasse ulike budskap og produkter
 • Ser de store strategiske linjene, men trives samtidig med å være «hands-on»
 • Internasjonal erfaring er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Relevant høyere utdanning

Læringsverkstedet er en veldrevet, kunnskapsintensiv bedrift i skjæringspunktet mellom «børs & katedral». Du må trives med å jobbe i en verdidrevet virksomhet som har fokus på barnas beste.

Læringsverkstedet har kontorlokaler på Jessheim og i Oslo.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Freja Landewall eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknadsfrist: 29. april 2018.

Takk for din interesse!  Søknad sendes til  post@iscogroup.no. Skriv selskap og stillingstittel i emnefeltet. Legg ved søknad, CV og eventuelt andre relevante vedlegg. Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad i løpet av 3 virkedager. Søknaden anses ikke som registrert før du har mottatt bekreftelse.

Ved å sende inn ditt CV og evt. andre vedlegg samtykker du til at ISCO Group AS, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, lagrer og behandler dine personopplysninger til bruk i rekrutteringsprosesser på vegne av 3. part/oppdragsgiver så lenge som rekrutteringsprosessen pågår eller så lenge som dine persondata vil kunne benyttes til andre relevante rekrutteringsprosesser. Personopplysninger vil bli delt med oppdragsgiver i den grad det er behov. Du kan kreve innsyn i dine lagrede personopplysninger eller å få disse endret eller slettet.

Annonsert stilling


Markedsdirektør

Læringsverkstedet

29.04.2018

Ole Petter Melleby eller Freja Landewall

22 06 87 00