Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med virksomhet i 14 land i Europa. Sweco gjennomfører hvert år titusener av prosjekter i om lag 70 land over hele verden, og bidrar med det til å realisere bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Sweco har en årlig omsetning på ca NOK 15.3 mrd, er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm AB og har sitt hovedkontor i Sverige. Sweco Norge AS er en av de største rådgivende ingeniørselskaper i landet, omsetter årlig for NOK 2 mrd og har om lag 1400 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter. Swecos kontor på Vækerø i Oslo teller rundt 450 medarbeidere. Her vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger.

DIREKTØR HR OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Sweco er summen av medarbeidernes ekspertise, erfaring og engasjement. Hver eneste medarbeider påvirker sluttresultatet på sin måte. Det er medarbeiderne som gjør selskapet i stand til å møte kundenes krav. Derfor er det helt avgjørende at Sweco evner å tiltrekke, utvikle og holde på de beste talentene og gi dem muligheten til å lykkes.

Som Direktør HR og organisasjonsutvikling får du mulighet til å drive frem rekrutterings-, opplærings-, omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser på tvers av hele selskapet. Du skal utvikle og implementere gode rutiner, systemer og verktøy som sikrer kvalitet i alle ledd i hele organisasjonen.

Du er en del av toppledergruppen og rapporterer direkte til adm. direktør. Du leder en HR-avdeling med 5 medarbeidere.

Vi ser etter deg som har:
  • høyere utdanning på masternivå
  • solid ledererfaring, gjerne fra konsern og kunnskapsintensivt miljø
  • erfaring fra arbeid på ledergruppenivå med forståelse for hva som kreves av et internasjonalt selskap i vekst og kontinuerlige endringsprosesser
  • dyp innsikt i HRs forretningskritiske betydning, og generelt god forretningsforståelse
  • solid erfaring med dokumenterte resultater fra å utvikle og videreutvikle effektive HR-organisasjoner og -prosesser
  • god kjennskap til arbeidslivets lovverk og spilleregler
  • metodisk, analytisk og strukturert med evne til å se helheten

Du er en fremoverlent leder som inspirerer og motiver andre. Du har god rolleforståelse og er en sterk relasjonsbygger med evne til å få gjennomslag på tvers av organisasjonen.

Dette er en sentral lederrolle med stor påvirkningskraft hos en av bransjens ledende aktører. Du får jobbe tett sammen med en ledelse som ser viktigheten av og prioriterer HR sin strategiske betydning for virksomheten.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Freja Landewall, Erik Vaag eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres innen 1. desember 2017.

Annonsert stilling


Direktør HR og organisasjonsutvikling

Sweco Norge AS

01.12.2017

Freja Landewall, Erik Vaag eller Beate Ottem Svanes

22 06 87 00