I 2019 åpner SNØ - verdens største innendørsanlegg for vinter aktiviteter på Lørenskog. Anlegget blir mye mer enn bare et innendørs skianlegg for de profesjonelle og treningsivrige. Sammen skal de mange tilbudene i hallen utgjøre et opplevelsessenter for alle som elsker vinter, kulde og snø. Uansett alder,uansett hvordan man foretrekker å være aktiv på vinterstid. Anlegget vil være åpent året rundt og er tilrettelagt for både barn og voksne – enten du konkurrerer i verdenstoppen, trener til Birken, eller ønsker å kose deg i bakkene. Det handler om mestringsglede. Hele året. For nærmere informasjon om selskapet se www.snø.no

DIRECTOR SALES

Director Sales blir svært sentral og viktig for SNØs suksess, som en av de tre første involvert i prosjektet sammen med CEO og Director Service. Du er ansvarlig for å få kunder on-site gjennom å etablere en effektiv salgsorganisasjon, drive god salgsledelse og jobbe aktivt i markedet.
Du får jobbe med et unikt produkt i et veldig engasjert og ambisiøst miljø.

Arbeidsoppgaver:
 • arbeide strategisk og strukturert sammen med daglig leder og Director Service for å utvikle og lansere SNØ fram mot åpning i 2019
 • utforme og eksekvere en hensiktsmessig markeds- og salgsstrategi
 • etablere egen salgsavdeling, inkludert rekruttering, utvikling og salgsledelse av eget KAM-team
 • drive salg og markedsføring gjennom egne og samarbeidspartneres digitale salgskanaler
 • kommunisere SNØ sitt produktspekter gjennom de rette digitale plattformer, og treffe kundene der de er
 • drive salg gjennom partnernettverk
 • sørge for en hensiktsmessig organisering av salgs- og markedsfunksjonen, og bidra til å bygge en struktur og kultur hvor kundeopplevelsen er et bærende element
Kvalifikasjoner/bakgrunn:
 • solid ledererfaring fra salgs- og markedsarbeid i en organisasjon tett på kunden med høye operasjonelle krav
 • dokumenterbare resultater fra strategisk og operativt markeds- og salgsarbeid, helst innen sesong-/opplevelsesbaserte bransjer
 • dokumenterbare resultater fra arbeid med salg/marked basert på analyse- og prognosearbeid
 • erfaring fra sesongbaserte bransjer med svingende etterspørsel
 • erfaring fra utstrakt partner- og kanalsalg, og god forståelse av hvordan man optimaliserer salg gjennom nye kanaler
 • velutviklet evne til å motivere og «få med seg folk»

Stillingen gir muligheten til å delta fra starten i etableringen av verdens største innendørsanlegg for vinteraktiviteter. Du får utvikle en helt egen salgsavdeling i en viktig strategisk rolle med stor påvirkningskraft. Eiere og CEO har ambisjoner om å gjøre dette til en verdensledende opplevelsespark med et unikt aktivitetstilbud.

ISCO Group bistår SNØ i rekrutteringen av Director Sales. For nærmere informasjon, ta kontakt med Nicolai Stoltenberg Bjaanæs eller Bendik Nicolai Blindheim i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Annonsert stilling


Director Sales

SNØ

Snarest

Bendik Nicolai Blindheim

22 06 87 00