Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og vi har både somatisk og psykiatrisk virksomhet flere steder i Telemark. Les mer om oss på www.sthf.no.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør har overordnet ansvar for videre utvikling og drift av helseforetaket og rapporterer til styret.
Direktøren skal være en tilrettelegger og pådriver for effektiv sykehusdrift kombinert med god kvalitet i pasientbehandlingen.


Vi søker en dyktig leder med god kjennskap til sykehusdrift og solid og relevant ledererfaring. Vi legger vekt på engasjement, gjennomføringsevne og evne til godt samarbeid med myndigheter, pasienter og alle grupper ansatte.

Vi ser etter kandidater som kan kjenne seg igjen i følgende ideelle kvalifikasjoner:

Erfaring og kompetanse:
 • Relevant erfaring fra ledelse i større virksomhet
 • God kunnskap om spesialisthelsetjenesten og sykehusdrift
 • Solid økonomisk og organisatorisk kompetanse
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Bred samfunnsmessig orientering
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og styrende organer

Personlige egenskaper:
 • Helhetlig orientering – samt vilje og energi til å gi retning
 • Gode lederegenskaper med en åpen, tydelig og samlende lederstil
 • Resultatorientert og besluttsom med god gjennomføringsevne
 • Evne til å skape tillit og etablere gode samarbeidsrelasjoner
 • Mulighetsorientert, med evne til å skape motivasjon og engasjement for omstilling, endring og fagutvikling
 • Kunne kommunisere godt – både innad i virksomheten og eksternt
 • Robust og uredd – takle og tåle motkrefter, kritikk og mediefokus

Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00, eller fottland@iscogroup.no.
Styrets leder Per Anders Oksum kan også kontaktes, tlf. 900 34 171.


Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste.


Søknad med CV bes registrert snarest og senest innen 21. april 2017.

Annonsert stilling


Administrerende direktør

Sykehuset Telemark HF

21.04.2017

Geir Fottland

22 06 87 00