Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene
Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt formål. Med en omsetning på 1,8 mrd.kr. og 1320 årsverk (ca. 1600 ansatte) er det Norges største private sykehus.

LDS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

LEDER IKT OG EHELSE

Lovisenberg Diakonale Sykehus har som mål å bli et pionersykehus innen IKT og eHelse. Sykehuset har satset tungt på å utvikle moderne infrastruktur, og er nå på jakt etter en visjonær leder som kan bidra til å utnytte teknologi som er med på å sette agendaen for effektiv, sikker og god pasientbehandling.
LDS er uavhengig av Sykehuspartner og har egen IKT-avdeling med tilhørende datasenter. Dette gir fleksibilitet med rom og muligheter til å utnytte teknologi som andre sykehus ikke har. Som leder for IKT og eHelse får du muligheten til å utvikle løsninger på et sykehus som ønsker å være «best i klassen» innenfor velferdsteknologi.

Du vil lede avdelingen IKT og eHelse som består av 27 medarbeidere. Avdelingen har driftsansvar for IKT-infrastruktur, forvaltning av sykehusets datasystemer og medisinsk-teknisk utstyr. Avdelingen har også ansvar for basis IKT-opplæring og brukerstøtte til alle sykehusets ansatte, og for innkjøp, prosjektering og idriftsetting av nye IKT-løsninger.

Sentrale ansvarsområder:
 • Ansvar for riktige valg av IKT-løsninger som vil være med på å skape et fremtidsrettet sykehus
 • Sørge for økt fokus på design og utvikling av tjenester som bidrar til bedre informasjonstilgang, gjennom f.eks. mobile løsninger
 • Ansvar for å bygge opp klinisk kompetanse innenfor IKT
 • Sørge for at alle IKT-løsninger fremmer sikker pasientbehandling
 • Sikre maksimal oppetid på alle virksomhetskritiske systemer og applikasjoner - opprettholde avdelingens motto, «levere fravær av trøbbel»
 • Profesjonalisere prosjektarbeidet, innføre solide metoder og rammeverk samt utvikle gode prosjektledere
Vi ser etter deg med følgende kompetanse:
 • Høyere utdanning innenfor IKT og/eller helsefag
 • Bred IKT-kompetanse med dokumentert erfaring fra operativ drift
 • Solid ledererfaring, gjerne fra tyngre kunnskapsmiljøer, må kunne lede og utvikle andre ledere
 • Evne til å balansere krav til effektiv drift med forståelse for pasientbehandling
 • Sterk på prosjektledelse Evne til å lede og bygge team i en virksomhet med ulike profesjoner

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Freja Landewall, Bendik Nicolai Blindheim eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrer CV snarest.

Annonsert stilling


Leder IKT og eHelse

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Snarest

Ole Petter Melleby eller Bendik Nicolai Blindheim

22 06 87 00