Partner / Direktør Cyber Risk & Cyber Security

Vår klient har definert Cyber Risk & Cyber Security som et av de strategisk viktigste satsningsområdene fremover. De leverer et bredt spekter av rådgivningstjenester fra strategisk til operativ nivå.

Som Partner / Direktør du vil få ansvaret for å videreutvikle Cyber Risk practice, bygge team, styre store transformasjonsprosesser og betjene noen av de største aktørene i norsk nærings- og samfunnsliv.

Dette blir en synlig og strategisk rolle, med stor påvirkningsmulighet, hvor en også blir en uttalt ekspert og etterspurt ressurs eksternt.

Den idelle kandidaten er allerede anerkjent i det norske markedet for sin fagekspertise innen fagområdet, og har lederfaring på ExCom og styringsgruppenivå. Konsulenterfaring fra et anerkjent og metodisk selskap er en fordel men ikke et absolutt krav.

Annonsert stilling


Partner / Direktør Cyber Risk & Cyber Security


Snarest

Yannis Nakopoulos eller Bendik Nicolai Blindheim

22 06 87 00