Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 2,9 mill. innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Omsetningen er 79 mrd. kroner. Helse Sør-Øst RHF har cirka 78 000 medarbeidere. Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se https://www.helse-sorost.no/.

DIREKTØR PERSONAL- OG KOMPETANSEUTVIKLING
Utvikling av kompetanse og ledelse for en bedre helsetjeneste

Kjernen i våre helseforetak er medarbeidere og ledere, som med sin kompetanse og sitt engasjement bidrar til å levere og utvikle en stadig bedre helsetjeneste. Den medisinske og teknologiske utviklingen vil samtidig stille endrede og nye krav til kompetanse og ledelse i helseforetakene.

Om stillingen
Som direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst skal du bidra til en bedre helsetjeneste gjennom kompetanseutvikling, god ledelse og riktig bruk av personalressursene i helseforetakene.

Vi søker en person som både strategisk og organisatorisk kan føre an i arbeidet med leder- og kompetanseutvikling i regionen. Avdelingen skal utvikle og følge opp overordnede strategier og planer i nært samarbeid med ledelsen i de enkelte helseforetakene, som har arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne.

Helse Sør-Øst samarbeider tett med de tre andre helseregionene om nasjonale oppgaver, og stillingen vil også innebære vesentlig aktivitet inn mot departement, direktorat, utdanningsinstitusjoner og andre nasjonale aktører.


Direktøren rapporterer til administrerende direktør og er en del av toppledergruppen i Helse Sør-Øst RHF.

Sentrale oppgaver
  • Organisere og lede det strategiske arbeidet med personal- og kompetanseutvikling i regionen
  • Ivareta et overordnet fagansvar for områdene lederutvikling, ressursstyring, kompetanse og utdanning for alle faggrupper
  • Holde løpende kontakt med arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjonene
  • Koordinere forhandlinger og oppfølging av tariffavtaler i helseforetakene

Kvalifikasjoner
  • Høyere utdanning innenfor relevante fagområder
  • Ledererfaring fra større og komplekse virksomheter, gjerne fra både linje- og stabsfunksjon
  • God kjennskap til utviklingstrender og utfordringer innenfor fagområdene kompetanse-, personal- og lederutvikling
  • Kunnskap om spesialisthelsetjenesten; organisering, arbeidsområder, profesjoner og utdanningssystemer
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • God samfunns- og organisasjonsforståelse

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokaler i Oslo, Tønsberg og Skien. Stillingen vil kreve betydelig fleksibilitet og vesentlig aktivitet inn mot helseforetak, departement og direktorat. Fleksible løsninger kan derfor avtales etter behov.

Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning gjennom egen pensjonskasse PKH.

Interessenter kan før søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Geir Fottland i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00 eller fottland@iscogroup.no.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 24. november.

Annonsert stilling


Direktør personal- og kompetanseutvikling

Helse Sør-Øst RHF

24.11.2017

Geir Fottland

22 06 87 00