Norsk Medisinaldepot AS (NMD) er en av landets største leverandør av legemidler og helserelaterte produkter. Selskapet består av to hovedområder, en grossist- og en retailvirksomhet. Til sammen omsetter selskapet for rundt ca 8,5 mrd. i året, og har ca 2500 ansatte. NMD eier apotekkjeden Vitusapotek og står bak kjedekonseptet Ditt Apotek. Vitusapotek er en landsdekkende apotekkjede med ca. 240 apotek. Ditt Apotek består av ca. 74 privateide apotek. Begge kjedekonseptene er lønnsomme og virksomhetene ekspanderer. Alt NMD gjør skal preges av integritet, kunden først, ansvarlighet, respekt og kontinuerlig forbedring. Selskapet eies av Celesio AG ± en av Europas ledende aktører i legemiddel- og helsepleiemarkedet.

HR-DIREKTØR

NMD søker en forretningsorientert HR-direktør som vil sitte tett på forretningen i et kompetansemiljø med høyt tempo og stor endringstakt. Du skal sørge for at HR bidrar til videre vekst for selskapet, og som en sentral del av ledergruppen skal du bidra proaktivt til å utvikle selskapets overordnede strategier.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 • støtte opp under rekruttering-, opplærings-, omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser på tvers i selskapet
 • delta i ledergruppen, utvikle HR-analyser knyttet til finansielle og kommersielle beslutninger
 • bygge opp og gjennomføre strukturerte og forretningsorienterte talent- og lederutviklingstiltak
 • skape godt samarbeidsklima og gjennomføre forhandlinger med fagforeninger og tillitsvalgte
 • internkommunikasjon
 • videreutvikle NMD som en attraktiv arbeidsgiver og andre aktiviteter som støtter visjonen
 • videreutvikle en forretningsnær HR-funksjon som støtter selskapets overordnede strategi og målsetninger
 • Comp & Ben struktur

Ønskede kvalifikasjoner:
 • solid operativ ledererfaring innen HR-området, gjerne fra kunnskapsorganisasjon med høyt utdannede medarbeidere
 • god organisasjonsforståelse og erfaring fra driftsorientert, mannskapsintensiv virksomhet – gjerne fra kjededrift eller annen desentralisert virksomhet
 • utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • erfaring fra å videreutvikle effektive HR-organisasjoner og prosesser, gjerne også i matrise internasjonalt
 • dokumenterbar erfaring fra å lede større prosjekter knyttet til organisasjonsutvikling
 • erfaring fra arbeid på ledergruppenivå med forståelse for hva som kreves av en HR-funksjon i et selskap i vekst og kontinuerlig endring
 • god kjennskap til arbeidslivets lovverk og spilleregler, gjerne innenfor virksomhet som opererer under tydelige rammevilkår
 • grunnleggende finansiell forståelse og erfaring fra å jobbe med Comp & Ben
 • høy etisk standard, ærlig og etterrettelig

Som person er du:
 • strategisk bevisst, med evne til å «snu seg rundt» og ta operative grep
 • pragmatisk og handlekraftig med høy leveranse- og gjennomføringskraft
 • metodisk, analytisk og strukturert med evne til å se helheten
 • uredd og engasjert leder, som evner å inspirere og motivere andre
 • sterk relasjonsbygger med evne til å få gjennomslag på tvers i en organisasjon
 • forretningsorientert og resultatfokusert, må like å være «tett på»

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Lasse Sørnes Pedersen eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Vennligst registrer CV snarest.

Annonsert stilling


HR-direktør

Norsk Medisinaldepot AS

Snarest

Lasse Sørnes Pedersen

22 06 87 00