Kirkens Bymisjon arbeider i 37 byer i Norge gjennom 12 ideelle stiftelser. Kirkens Bymisjon Oslo har ca 1300 ansatte, 2000 frivillige og driver 45 tiltak og institusjoner, mye av dette på oppdrag fra det offentlige. Visjonen er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

AVDELINGSDIREKTØRER

Kirkens Bymisjon Oslo preges av høy aktivitet. Vekst og utvikling står sentralt. Strategisk faglig ledelse skal spisses, og dagens 3 avdelinger organiserer vi nå inn i fire innsatsområder. Grunnet dette, samt vakanse og en pensjonsavgang, søker vi nå etter tre nye avdelingsdirektører innen følgende innsatsområder:

  • Barn, unge, familie, oppvekst, forebygging, nærmiljø
  • Lavterskel, arbeid, aktivitet, oppfølging, ressurs- og rettighetsfattigdom
  • Hjem, nærmiljø, boligtiltak, sykehjem, hjemmetjeneste
Full utlysning kommer i slutten av august.

For mer informasjon, ta gjerne allerede nå kontakt med Ole Petter Melleby på telefon 412 23 030 eller Beate Ottem Svanes på telefon 918 33 000.

CV og søknad registreres snarest.

Annonsert stilling


Avdelingsdirektører

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Snarest

Ole Petter Melleby eller Beate Ottem Svanes

22 06 87 00