Norsk Helsenett knytter Helse-Norge sammen

Norsk Helsenett SF (NHN) skal legge til rette for en sikker og effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. NHN har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Norsk Helsenett er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag i overkant av 330 ansatte. NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Norsk Helsenett fra 1. januar 2017 tjenestesenter for administrative tjenester til ca. 4 000 ansatte i elleve etater i den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen. Tjenestesenteret har i dag ca. 100 ansatte, og leverer tjenester innen IKT og innkjøp.

Målet med tjenestesenteret er effektivisering og tilrettelegging for større og mer robuste og innovative kompetansemiljøer, og gjennom dette få kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd. Tjenestesenteret ble etablert gjennom overføring av oppgaver og årsverk fra de elleve etatene, og er lokalisert i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Fra 1. juni 2018 skal det leveres tjenester også innen arkiv og dokumentforvaltning.

Les mer på
www.nhn.no.

DIREKTØR ARKIV OG DOKUMENTFORVALTNING

Norsk Helsenett (NHN) står ovenfor store og spennende utfordringer både når det gjelder nye oppgaver, ledelse og organisasjonsutvikling. Avdeling for arkiv og dokumentforvaltning er under opprettelse og vil være i drift fra 1. juni 2018. Avdelingen skal tilby tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning til etater underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Avdelingen vil innledningsvis bestå av to seksjoner og en arkivfaglig enhet med tilsammen ca. 30 ansatte. Det er forventet en vekst i type oppgaver og antall ansatte. Vedkommende skal lede, drifte og utvikle avdelingen med ansvar for å profesjonalisere og standardisere prosesser for arkivering og dokumenthåndtering. Dette blir en krevende og spennende utfordring i et selskap i stadig vekst.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at avdelingen leverer arkivfaglige tjenester av høy kvalitet til kunder
 • Sørge for god dialog og oppfølging av kunder, utvikle en serviceinnstilt avdeling
 • Etablere et veikart for videre vekst samt bygge en struktur som er skalerbar (både med tanke på oppgavemengde, type oppgaver og antall ansatte)
 • Lede utredningsprogrammet som skal se på overføringen av ytterligere arkivoppgaver fra helseforvaltningen og ny felles arkivkjerne
 • Personal og resultatansvar for avdelingen
 • Anskaffe og implementere nye teknologiske løsninger
 • Identifisere og realisere gevinster
 • Utvikle en felles kultur

Kvalifikasjoner:
 • Solid ledererfaring, gjerne fra arkiv- og dokumentforvaltningstjenester
 • Erfaring fra arkiv- og dokumentforvaltning, det er en fordel å ha kompetanse på lovverk som regulerer arkivtjenester i offentlig sektor
 • Ønskelig med praktisk erfaring med forenklingsprosesser innenfor arkivområdet
 • God IKT-forståelse og kjennskap til NOARK-baserte systemer
 • Erfaring med digitalisering og fullelektronisk arkivdrift
 • Høyere utdanning, gjerne på masternivå. Dokumentert og relevant erfaring kan kompensere for manglende formal kompetanse
 • Erfaring med endringsledelse/endringsprosjekter
 • Ønskelig med god økonomisk kompetanse og forståelse

Personlige egenskaper:
 • Analytisk og strukturert
 • God forretningsforståelse og høy gjennomføringsevne
 • God til å bygge relasjoner både internt og eksternt
 • Innovativ og løsningsorientert - bidrar aktivt til nytenkning og utvikling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ønske om å lede, bidra og delta i et ambisiøst miljø med et betydelig samfunnsoppdrag
 • Stor arbeidskapasitet

For nærmere informasjon, ta kontakt med Freja Landewall eller Christian Blaauw i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Registrer søknad og CV innen 25. februar.

Annonsert stilling


Direktør arkiv og dokumentforvaltning

Norsk Helsenett

25.02.2018

Freja Landewall eller Christian Blaauw

22 06 87 00

www.nhn.no