N.K.S. Grefsenlia AS (herunder Grefsenlia) er tilsluttet N.K.S kløverinstitusjoner AS som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver. Grefsenlia eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke.

Grefsenlia leverer tjenester innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tjenestetilbudet omfatter alderspsykiatri, døgnplasser til personer med Huntington sykdom og heldøgns omsorgstilbud til voksne med psykiske lidelser uten aktiv rusproblematikk. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.


Grefsenlia har om lag 100 ansatte og omsetter for over 58 millioner kr.

DIREKTØR

Grefsenlia skal bidra med kunnskap, kompetanse, behandling og veiledning som gir økt mestring i hverdagen. Selskapet spiller en viktig samfunnsrolle både lokalt og nasjonalt. Som direktør vil du bidra til å videreutvikle denne rollen. Stillingen rapporterer til styreleder.

Du skal lede et bredt sammensatt tverrfaglig kompetansemiljø, samt videreutvikle og styrke selskapets oppdragsportefølje. Vi ser etter deg som har erfaring fra å lede større enheter i en virksomhet med avtaler av ulik varighet og ulike oppdragsgivere. Erfaring fra helse- og sosialfaglig miljø er en stor fordel.

Andre kvalifikasjoner:
  • høyere relevant utdanning
  • erfaring fra å lede tverrfaglige kompetansemiljøer
  • strategisk orientert med god forretningsforståelse
  • erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor
  • erfaring fra å evaluere leverandører og innkjøp av tjenester – «bestillerkompetanse»
  • trygg og samlende leder som ser og bygger opp andre
  • god relasjonsbygger som evner å skape gode team
  • gode kommunikasjons- og forhandlingsevner

Dette er en stilling for deg som er samfunnsengasjert med ønske om å gjøre en forskjell i en meningsfylt virksomhet.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Søknad og CV registreres innen 5.januar 2018.

Annonsert stilling


Direktør

N.K.S. Grefsenlia

05.01.2018

Freja Landewall eller Beate Ottem Svanes

22 06 87 00