Vi baserer vårt arbeid på god markedsforståelse og oppsøkende kontaktarbeid. Gjennom aktivt markedssøk identifiserer vi kandidater til ulike lederstillinger. Dette arbeidet krever diskresjon og presisjon, og utføres i det stille.

På tross av at vi kjenner markedet godt, er det mulig vi har oversett deg. Ønsker du å bli vurdert som kandidat, ber vi deg i første omgang å kontakte oss via "knappen" under. Opplysninger fra ditt CV vil da bli registrert i vår database, slik at vi kan kontakte deg dersom vi får rekrutteringsoppdrag som kan passe med din bakgrunn.