Vi baserer vårt arbeid på god markedsforståelse og oppsøkende kontaktarbeid. Gjennom aktivt markedssøk identifiserer vi kandidater til ulike lederstillinger. Dette arbeidet krever diskresjon og presisjon, og utføres i det stille.

På tross av at vi kjenner markedet godt, er det mulig vi har oversett deg. Ønsker du å bli vurdert som kandidat, ber vi deg i første omgang å kontakte oss via "knappen" under. Opplysninger fra ditt CV vil da bli registrert i vår database, slik at vi kan kontakte deg dersom vi får rekrutteringsoppdrag som kan passe med din bakgrunn.

Takk for din interesse!  Send oss ditt CV via  post@iscogroup.no. Skriv lederkandidat i emnefeltet. Du vil få en bekreftelse innen 3 virkedager på at henvendelsen anses som mottatt. Henvendelsen anses ikke som registrert før du har mottatt bekreftelse.

Ved å sende inn ditt CV og evt. andre vedlegg samtykker du til at ISCO Group AS, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, lagrer og behandler dine personopplysninger til bruk i rekrutteringsprosesser på vegne av 3. part/oppdragsgiver så lenge som rekrutteringsprosessen pågår eller så lenge som dine persondata vil kunne benyttes til andre relevante rekrutteringsprosesser. Personopplysninger vil bli delt med oppdragsgiver i den grad det er behov. Du kan kreve innsyn i dine lagrede personopplysninger eller å få disse endret eller slettet.