Norsk Helsenett knytter Helse-Norge sammen

Norsk Helsenett SF (NHN) skal legge til rette for en sikker og effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. NHN har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester.

Norsk Helsenett er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag i overkant av 330 ansatte. NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Norsk Helsenett fra 1. januar 2017 tjenestesenter for administrative tjenester til ca. 4 000 ansatte i elleve etater i den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen.

Tjenestesenteret har i dag ca. 100 ansatte, og leverer tjenester innen IKT og innkjøp. Målet med tjenestesenteret er effektivisering og tilrettelegging for større og mer robuste og innovative kompetansemiljøer, og gjennom dette få kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd. Tjenestesenteret ble etablert gjennom overføring av oppgaver og årsverk fra de elleve etatene, og er lokalisert i moderne lokaler på Skøyen i Oslo.

Les mer www.nhn.no

KATEGORIANSVARLIG ADMINISTRATIVE ANSKAFFELSER

Norsk Helsenett (NHN) står ovenfor store og spennende utfordringer både når det gjelder nye oppgaver, ledelse og organisasjonsutvikling. Oppdraget til avdelingen for anskaffelser er å etablere et sterkt kompetansemiljø som gir effektive anskaffelsesprosesser, sikrer gode avtaler og avtaledekning til 11 andre virksomheter i helseforvaltningen.

Kjøpsvolumet er i dag 2,2 mrd. og økende, og er delt i tre kategorier; IKT, helsefaglige, administrative anskaffelser. Til å videreutvikle kategorien for administrative anskaffelser søker vi en dyktig kategoriansvarlig. Vedkommende vil få fagansvaret for kategorien og skal fokusere på målstyring, oppfølging og gevinstrealisering.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar kategorien administrative anskaffelser, herunder mål, utvikling og resultatoppfølging
 • Følge opp avtalelojalitet og avtalebetingelser og sørge for god kompetanse om leverandørmarkedet
 • Overordnet ansvar for å gjennomføre forhandlinger og kontraktsmøter med leverandører
 • Gjennomføre innkjøp i henhold til gjeldende regelverk og tekniske, kommersielle og etiske krav
 • Legge til rette for, og følge opp gevinstberegningen innenfor kategorien

Kvalifikasjoner:
 • God kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
 • God erfaring med kategoriarbeid
 • Erfaring med å lede og gjennomføre komplekse anskaffelsesprosjekter
 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Ønskelig med erfaring fra implementerings- og endringsprosjekter
 • Erfaring fra å utvikle gode relasjoner med leverandører og interne kunder

Personlige egenskaper:
 • Analytisk og strukturert
 • God forretningsforståelse og høy gjennomføringskraft
 • Evne til å informere og skape forståelse
 • God til å bygge relasjoner på tvers av avdelinger og fagområder
 • Løsningsorientert og fremadrettet
 • Jordnær og samarbeidsvillig
 • Stor arbeidskapasitet og høyt kundefokus

For nærmere informasjon, ta kontakt med Lasse Sørnes Pedersen, Erik Vaag eller Yannis Nakopoulos i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Registrer søknad og CV innen 25. februar.

Annonsert stilling


Kategoriansvarlig administrative anskaffelser

Norsk Helsenett

25.02.2018

Lasse Sørnes Pedersen, Erik Vaag eller Yannis Nakopoulos

22 06 87 00